EQUIP

 

L’Associació Hèlia està formada per un equip de professionals i voluntàries que acumulem bagatges propis i que alhora enriqueixen la diversitat del grup des de diferents disciplines com la psicologia, l’educació social, la pedagogia, la sociologia i el dret. Amb la força de la pluralitat creem sinèrgies en l’àmbit de les violències masclistes i ens comprometem amb uns valors comuns dins l’activisme feminista i els moviments socials.

Gràcies a un model horitzontal i col•laboratiu, fomentem que totes les veus hi tinguin cabuda i que el valor col•lectiu vertebri la nostra activitat.

Montserrat Vilà Planas  Coordinadora

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa (UOC). Fundadora d’Hèlia (2008). Dedicada a l’activisme social i veïnal. Des de la IV Conferència de Beijing, lluita pels Drets de les Dones des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sagrada Família. El 2002 impulsa i presideix la Plataforma Unitària contra les violències de gènere. Fomenta el valor de la llibertat, dedicada a transformar la societat patriarcal en una justa i solidaria, on s’eradiqui la dominació dels homes sobre les dones.

Carla Rigol Martorell  Psicòloga de Dona

Va estudiar Psicologia i Criminologia i es va especialitzar en violències masclistes gràcies a diversos postgraus i cursos. Treballa a Hèlia com a psicòloga de dona, tallerista i coordinadora de voluntariat.
Es defineix com a activista feminista i aporta una gran capacitat organitzativa a l’entitat. Defensa el poder de resiliència de les dones i persegueix l’empoderament d’aquestes en cada acció individual i col•lectiva que du a terme.

Violeta Moreno Gámiz  Psicòloga de Dona

Va estudiar Psicologia i Criminologia per després especialitzar-se en l’àmbit jurídic. Va començar la seva trajectòria a Hèlia com a voluntària del projecte Veïnes x Veïnes. Actualment és formadora de l’equip de voluntariat  i dóna suport psicològic a les dones usuàries.
Compromesa en la lluita contra l’heteropatriarcat imperant a través de l’educació, realitza tallers d’igualtat de gènere i feministes a diferents centres educatius i socials.

Elisa Covelo O’Neill  Cooperació Internacional

Va estudiar Psicologia i és màster en Gènere i Desenvolupament, també ha realitzat estudis de postgrau en Cultura de Pau i en Salut Mental en Situacions de Violència Política. Porta deu anys treballant al sector social i participant en moviments socials per avançar cap a una transformació social feminista, en l’actualitat és la responsable de l’area de cooperació d’Hèlia.

Voluntariat  

El voluntariat de l’entitat és un eix fonamental dins el nostre equip. Plural i divers, cada una de les persones que el composen enriqueix de coneixements i experiències el grup donant-li un valor afegit de riquesa comunitària. Les sinèrgies que es creen i la força grupal conformen que aquest sigui un dels motors essencials de l’entitat per la implicació ciutadana en la lluita pel dret de les dones a viure sense violències masclistes.