AIDA

AIDA (Abordatge Integral per a les Dones i el seu Apoderament) és un recurs pràctic d’acompanyament i suport a les dones en qualsevol situació de violència masclista amb l’objectiu d’assolir el seu ple empoderament a través de l’abordatge integral. Entenem les violències masclistes, com mana la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, com la manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que atempta, de forma estructural, des dels àmbits de la parella, familiar, laboral i comunitari, de múltiples formes (psicològica, física, sexual i econòmica). Entenem doncs que aquesta violència de tipus social i cultural impacta contra la diversitat de les dones, pel sol fet de ser dones, aqui i arreu, i que a més, s’agreuja per cada un dels diversos eixos d’interseccionalitat de cada dona, ja sigui per motius de procedència, diversitat funcional, situació de pobresa,…

Pretenem donar resposta mitjançant aquest projecte doncs des d’aquesta transversalitat de la perspectiva de gènere i contemplant la diversitat de les dones i detectant i atenent les diferents formes de violència que les atravessen. Cerquem, així, assolir el ple empoderament de les dones en qualsevol procés de violència masclista a través de l’abordatge integral

Vertebrem el projecte des d’una perspectiva de gènere i comunitària, on agents socials podem unir esforços a través del treball en xarxa per optimitzar recursos del circuit públic i el tercer sector donant resposta a les necessitats de les dones per assolir que el grau d’impacte contra aquesta xacra sumi i sigui encara major.

Acollim les dones i valorem les seves necessitats i el risc en el que es troben elles i llurs fills i filles així com la derivació a altres serveis i recursos quan esdevé oportú. Oferim acompanyament individual especialitzat, ja sigui a nivell psicològic i jurídic adaptat a les necessitats.

Aquest projecte és complementari amb altres projectes d’atenció social de la pròpia entitat, en els que promovem la recuperació psicosocial a través del foment de la xarxa de suport i de la sororitat que ofereixen els grups de dones. Donem cabuda a un espai de solidaritat on l’empoderament de les supervivents de violència masclista que neix des del nodrir una xarxa social de dones basada en la comprensió, el respecte i el suport mutu dins d’un entorn segur i que cerca la recuperació del control de la pròpia vida.

També i gràcies a un altre projecte complementari, cobrim la necessitat d’acompanyament comunitari especialitzat i de qualitat a les dones que han patit violència masclista gràcies a la complicitat de la comunitat com a experiència i metodologia innovadora.

 

Finançador: Ajuntament de Barcelona, Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya i Obra Social de La Caixa