AIDA

AIDA (Abordaje Integral per a les Dones i el seu Apoderament) és un recurs pràctic per a l’abordatge de les situacions de violència masclista, amb l’objectiu de pal·liar-ne els efectes i incidir en la seva eradicació. El projecte està pensat des d’una perspectiva de gènere i comunitària, on agents socials poden unir esforços per treballar conjuntament.

El projecte té diverses vessants i vol donar resposta a la necessitat d’abordar de forma transversal la violència masclista: des de la sensibilització a la població en general, passant per l’atenció a les dones a nivell individual (psicològic, jurídic, i social) i grupal, fins a l’assoliment d’una vida completa, lliure d’etiquetes de víctima o supervivent, normalitzant la seva vida quotidiana des de la seva autonomia, autoritat personal i capacitat de resiliència.

Finançador: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Obra Social de La Caixa