BCN DONA

L’objectiu d’aquest projecte és promoure la xarxa de suport per l’empoderament de les dones supervivents de violències masclistes per assolir plenament el dret de totes a viure una vida lliure de violències. Reforçar la seva xarxa social i de suport és fonamental per a recuperar o reforçar les pròpies capacitats  i potenciar d’aquesta forma l’autoestima, la seguretat, i definitivament l’empoderament propi a través de les ressonàncies emocionals que es puguin donar, i les sinergies que es puguin crear.

Ho assolim apropant les activitats i les iniciatives culturals de la ciutat de Barcelona a grups de dones que, per qualsevol raó, s’han trobat aïllades. Organitzem trobades lúdic-terapèutiques (anar al teatre, a concerts, a espectacles infantils amb fills i filles…) permetent a les supervivents de violència masclista tornar a adquirir la xarxa social que els hi doni forces per anar recuperant o construint un entorn segur, respectuós i solidari pel seu nou projecte de vida. Aquestes activitats posen el focus en la reparació del dany des d’una vessant sociocomunitària i del suport mutu, essencial per la seva recuperació.

Alhora, fomentem la participació de les dones en el teixit comunitari a través d’espais lúdics al barri, amb la finalitat d’oferir un espai segur per l’empoderament de les dones, a través del foment de l’autonomia de la pròpia vida, l’autocura i el benestar personal. En aquest camí, proposem la implicació de les veïnes en el projecte de recuperació de la xarxa social de les dones en processos de violències. Organitzem tallers que apleguen veïnes del barri i del districte i dones supervivents, fomentant un espai compartit de cohesió, solidaritat i fortalesa.

– Taller setmanal de Costura y Pintura creativa: dimarts de 16h30-19h
– Taller setmanal de Kripalu Ioga: dimarts de 19h-20h30

Finançador: Ajuntament de Barcelona i Caixabank