COEDUCACIÓ A L’ESCOLA MALLORCA PER LLUITAR CONTRA EL SEXISME

Aquest projecte sorgeix de la necessitat real de la societat de realitzar una intervenció primerenca envers les violències masclistes, i per tant una prevenció en l’àmbit educatiu.

L’educació és un procès de conformació d’actituds i valors, per tant, entenent que la nostra societat es basa en actituds i valors sexistes produïts per l’estructura social patriarcal, cal una intervenció directa per lluitar contra el sexisme imperant en la construcció de la identitat de gènere, per combatre els estereotips, rols i prejudicis que la societat promou envers els gèneres masculí i femení, que provoca una desigualtat entre homes i dones en la societat i aquesta desigualtat sustenta la violència vers les dones.

Aquest projecte esdevé molt innovador, ja que planteja la intervenció simultània i coordinada tant dels nens i nenes alumnes de l’escola, com dels agents educatius primaris (famílies) i dels agents educatius secundaris (equip docent i equip de monitoratge). El fet de promoure la prevenció a tots aquests nivells educatius, permet reforçar la intervenció, per a engegar un motor de canvi del model educatiu patriarcal imperant en la societat, i comprometre agents socials i educatius per la lluita contra les desigualtats de gènere, i per la cohesió social en favor de la no discriminació.

Finançador: Ajuntament de Barcelona