Emperenedoria i empoderament econòmic de les dones de Nablus com a eina de resiliència i de prevenció de violències masclistes (2014-2018)

El context de conflicte a Cisjordània suposa vulneracions als drets humans de la població palestina, afectant especialment les dones que viuen la doble opressió: la ocupació i el patriarcat. Davant aquesta problemàtica el projecte es presenta amb l’objectiu de minvar les violències físiques, psicològiques, econòmiques i laborals de les dones palestines de Cisjordània.  El projecte es centra en la formació professional de dones de Nablus, la capacitació en drets humans, drets laborals i drets de les dones de les participants, així com en la sensibilització i incidència a Cisjordània.

El projecte es va iniciar al 2014 i s’han realitzat tres edicions, la darrera de les quals segueix en marxa en l’actualitat:

  • 2014: “Suport a l’emprenedoria de les dones de Nablus pel seu empoderament i l’acció per una vida lliure de violències”
  • 2015: “L’emprenedoria com a eina de resiliència davant el dol causat per la ocupació israeliana a les dones palestines”
  • 2017: “Millorar la prevenció i la resposta a les violències masclistes que viuen les dones palestines a Nablus promocionant l’apoderament emprenedor”

Contrapart: Family Defense Society (2014-2018) i Womens Studies Center (2015-2016)

Agrupada: Institut de les Desigualtats

Finançador: Justicia Global, Ajuntament de Barcelona