Empoderament econòmic com a resiliència front les violències masclistes (2014-2020)

El context de conflicte a Cisjordània suposa vulneracions als drets humans de la població palestina, afectant especialment les dones que viuen la doble opressió: la ocupació i el patriarcat. Davant aquesta problemàtica el projecte es presenta amb l’objectiu de minvar les violències físiques, psicològiques, econòmiques i laborals de les dones palestines de Cisjordània.  El projecte es centra en la formació professional de dones de Nablus, la capacitació en drets humans, drets laborals i drets de les dones de les participants, així com en la sensibilització i incidència a Cisjordània.

El projecte es va iniciar al 2014 i s’han realitzat tres edicions, la darrera de les quals segueix en marxa en l’actualitat:

2014: Suport a l’emprenedoria de les dones de Nablus per la seva empoderament i l’acció per a una vida lliure de violències. Contrapart Family Defense Society agrupació amb la Plataforma Contra les Violències de Gènere i l’Observatori de la Salut Visual.

2015: L’emprenedoria com a eina de resiliència davant el dol causat per l’ocupació israeliana a les dones palestines. Contraparts Women’s Studies Center i Family Defense Society.

2016: Millorar la prevenció i la resposta a les violències masclistes que viuen les dones palestines a Nablus promocionant l’apoderament emprenedor. Contrapart Family Defense Society.

2017: Millorar la prevenció i resposta a les violències masclistes que viuen les dones palestines a Nablus. Contrapart Family Defense Society en agrupació amb l’Institut de les desigualtats. 

2018 (en execució): Millorar les oportunitats de vida i ocupació de les dones amb formació universitària i superior, augmentant la seva participació en el mercat laboral amb la col·laboració de la Municipalitat de Nablus i la xarxa local d’Organitzacions no governamentals (ONG’s) i Community based organizations (CBO’s). Contrapart Women’s Studies Center agrupada Institut de les Desigualtats.

2019: “Millorant l’autonomia econòmica de les dones palestines, defensant els seus drets.” Finançador: Justícia Global, Ajuntament de Barcelona.

2019: “Millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus ampliant oportunitats d’ocupació i participació”. Agrupada:  Institut de les Desigualtats. Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya.