ÉS DE JUSTICIA

Entenem que per a proporcionar una resposta integral a les dones en situació de violència masclista, s’ha de facilitar informació, atenció i defensa jurídica en tots els procediments legals vinculats i/o derivats de la pròpia violència patida. És fonamental per a la dona tenir assistència lletrada especialitzada i de qualitat durant tot el procés, que defensi els seus interessos i els seus drets des d’una perspectiva de gènere i de manera global i coordinada, representant-la en tots els procediments judicials en els que es troba immersa. La justícia gratuïta no sempre pot cobrir les necessitats de la dona, des de la vessant de la coordinació, globalitat i especialització.

Aquest projecte es du a terme doncs per a oferir aquest servei jurídic subvencionat a les dones que atenem que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica i que no poden sufragar les despeses d’una atenció especialitzada.

Tanmateix, oferim acompanyament psicològic per a assolir el procés de recuperació integral.

Finançador: Ajuntament de Barcelona