ÉS DE JUSTICIA

Entenem que per a proporcionar una resposta integral a les dones en situació de violència és necessari facilitar informació, atenció i defensa jurídica especialitzada en tots els procediments legals vinculats i/o derivats de la violència masclista. És fonamental per a la dona tenir assistència lletrada qualificada i de confiança durant tot el procés, que defensi els seus interessos des d’una perspectiva de gènere i de manera global i coordinada, és a dir que la representi en tots els procediments judicials – que de vegades són nombrosos per la complexitat de la violència-  en els que la dona es troba immersa i també en procediment civils en els que molts casos deriven per desconfiança en els operadors jurídics. La justícia gratuïta no sempre pot cobrir les necessitats de les dones, des de la vessant de la coordinació, integralitat i especialitat.

Aquest projecte es du a terme doncs per a oferir aquest servei jurídic subvencionat  a les dones que atenem i que es troben en una situació d’especial risc per la seva vida o per la de llurs fills o filles, per una situació de major vulnerabilitat (diversitat funcional, situació irregular, edat, …), que es troben en una situació de precarietat econòmica i/o laboral i que molt sovint no poden sufragar les despeses d’una atenció especialitzada i que de forma constant detectem que no queda garantida des del torn d’ofici.

Tanmateix, oferim acompanyament psicològic, social i comunitari per a assolir el procés de recuperació integral.

Finançador: Ajuntament de Barcelona