Millorar l’accés a la salut de les dones amb malalties cròniques i el seu dret a viure vides lliures de violències a Betlem i Ramallah (2016-2018)

Considerem que el dret a l’atenció sanitària és més complicat per a les dones i nenes palestines degut a la violència. El projecte reforça el programa d’HWC de Cura a les Pacients amb malalties cròniques, apropant l’atenció mèdica a aquella població que en te un difícil accés (especialment dones i nenes) i formant al personal mèdic en matèria de gènere per garantir que les intervencions sanitàries funcionin com a eina de detecció i prevenció de violència masclista i de salut sexual i reproductiva. La creació de grups de dones tenen com objectiu generar un espai de confiança on compartir les seves angoixes i preocupacions.

El projecte es va iniciar al 2016, s’han realitzat dues edicions:

  • 2016: “Mejorar el acceso a la salut de las mujeres con enfermedades crónicas y a su derecho a vivir vidas sin violencias en Belén y Ramallah””
  • 2017: “Mejorar el acceso a la salud de las mujeres con enfermedades crónicas y promocionar la prevencion entre la población para fortalecer su derecho a vivir vidas sin violencias en Belén y Ramallah”

Contrapare: Health Work Comittees

Agrupada: CAPS

Finançador: Justicia Global, Ajuntament de Barcelona