Prevenció de violències masclistes i promoció de la salut sexual i reproductiva des de l’àmbit de la salut (2016-2019)

Aquest projecte es basa en la solidaritat entre dones a Catalunya i Palestina, tot impulsant estratègies per promoure la prevenció de la violència masclista i promoure la salut sexual i reproductiva de les dones a Palestina, implicant i conscienciant a tota la comunitat palestina de la importància que tenen el dret a la salut i el dret a vides lliures de violència.

El projecte pretén transformar progressivament les estructures partiarcals que dificulten les vides de les dones palestines, implicant a les mateixes dones i a la comunitat en el seu conjunt per generar un canvi i reclamar el seu dret a la salut i a viure vides lliures de violències.

El projecte es va iniciar al 2016 i s’han realitzat tres edicions, la darrera de les quals segueix en marxa en l’actualitat:

2016: “Millora i foment entre les dones de Cisjordania del seu accés a la salut sexual i reproductiva a Palestina.”

2017: “Implicant a tota la comunitat en la lluita contra les violències masclistes i la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones palestines.”

2018: “Implicant a tota la comunitat en la lluita contra les violències masclistes i la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones palestines a Hebron, Qalqilia i Tubas (Cisjordània, Palestina).” Subcontractada Escola de Cultura de Pau.

 

Contrapart: Health Work Comitees

Agrupada: Sodepau

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya