Millora i foment de l’accés de les dones a la salut sexual i reproductiva i de la prevenció de violències masclistes, amb la implicació de tota la comunitat palestina (2015-2018)

Aquest projecte es basa en la solidaritat entre dones a Catalunya i Palestina, tot impulsant estratègies per promoure la prevenció de la violència masclista i promoure la salut sexual i reproductiva de les dones a Palestina, implicant i conscienciant a tota la comunitat palestina de la importància que tenen el dret a la salut i el dret a vides lliures de violència.

El projecte pretén transformar progressivament les estructures partiarcals que dificulten les vides de les dones palestines, implicant a les mateixes dones i a la comunitat en el seu conjunt per generar un canvi i reclamar el seu dret a la salut i a viure vides lliures de violències.

El projecte es va iniciar al 2015 i s’han realitzat tres edicions, la darrera de les quals segueix en marxa en l’actualitat:

  • 2015: “Millora i foment entre les dones de Cisjordània del seu accés a la salut sexual i reproductiva”
  • 2016: “Tots i totes hem de treballar juntes per eradicar la violència masclista i garantir els drets sexuals I reproductius de les dones a Cisjordània”
  • 2017: “implicant a tota la comunitat en la lluita contra les violències masclistes i la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones ”

Contrapart: Health Work Comitees

Agrupada: Sodepau

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya