Sobre Hèlia.

Hèlia és una associació sense afany de lucre, formada des de 2008 per voluntàries i professionals que oferim suport a les dones supervivents de la violència masclista, fins la plena recuperació i empoderament, treballant en xarxa per la cobertura de les seves necessitats, des de la perspectiva feminista, interseccional i de drets humans. 

Les acompanyem des de la vessant comunitària, per la promoció de la sororitat entre les dones i per la transformació social. També participem en projectes de solidaritat feminista a Palestina amb l’objectiu de compartir i enfortir experiències de resistència i lluita contra el patriarcat a altres àrees del món.

Atenció integral a dones en situació de violències masclistes

Xarxa feminista de voluntariat i suport mutu

Sensibilització i incidència

 

Solidaritat feminista a Palestina

Projectes

Impacte en xifres 2021

Dones ateses i acompanyades

Voluntàries de la xarxa Veïnes per Veïnes

Participants en accions de sensibilització i incidència

Contacte

Amb la col·laboració

                                     

Amb el suport