Atenció Integral en la recuperació de violències masclistes

_

Primera acollida

En una primera sessió oferim acollida, escolta i suport. Explorem la violència patida, el risc i les necessitats particulars, i oferim informació, atenció i assessorament sobre els serveis i recursos més adients en cada situació.

 

Atenció psicològica

Sabem que els efectes de la violència són diversos per a cada dona i sovint requereixen un espai individualitzat on poder transformar-les. Amb aquest objectiu oferim atenció psicològica individualitzada per acompanyar les dones en la recuperació del seu poder i benestar. 

Assessorament jurídic

Entenem que per a proporcionar una resposta integral a les dones en situació de violències masclistes és necessari facilitar informació, atenció i defensa jurídica especialitzada en tots els procediments legals vinculats i/o derivats de la violència masclista. És per això que oferim la possibilitat de tenir assistència lletrada qualificada i de confiança durant tot el procés, que defensi els seus interessos des d’una perspectiva de gènere i de manera global i coordinada.

Sempre que és possible valorem també donar cobertura a la representació lletrada en casos d’alt risc i/o vulnerabilitat social.

_

Acompanyament comunitari

Des d’Hèlia fomentem les xarxes de solidaritat i acompanyament feministes i és per això que disposem d’un equip de voluntàries formades i sensibilitzades en matèria de violències masclistes. Elles ofereixen acompanyament a les dones que ho necessiten a l’hora de fer tràmits i gestions relacionades amb el procés de recuperació.

Acompanyem als jutjats, a visites amb advocades, a interposar denúncies, a centres de salut, a serveis socials i allà on sigui necessari per reparar el mal patit a través de la nostra xarxa feminista de voluntariat i suport mutu anomenada Veïnes per Veïnes.

Activitats col·lectives

Promovem la recuperació psicosocial a través del foment de la xarxa de suport i solidaritat que ofereixen els grups de dones i la seva participació al teixit comunitari.

Amb aquesta finalitat promovem espais segurs de dones en els quals reconstruir vincles de confiança participant en tallers que apleguen veïnes del barri i dones supervivents, fomentant un espai compartit de cohesió, solidaritat i fortalesa:

  • Taller de Trauma Ioga
  • Taller de Fotografia
  • Taller d’Autodefensa feminista
  • Taller de Flamenc

Oci i activitats culturals

Aprofitem l’experiència reparadora que ens ofereix la cultura per promoure trobades de dones per assistir a activitats d’oci i equipaments culturals, com ara teatres i museus, en els quals gaudir d’espectacles i de visites que resignifiquen els processos de recuperació i apoderament.

Ho fa possible ApropaCultura.

Lluitem contra les violències masclistes des de la perspectiva feminista, acompanyant dones en els seus processos de recuperació i empoderament, oferint una atenció integral, especialitzada i propera.

Aquest acompanyament cerca l’empoderament individual i col·lectiu, des de l’abordatge de les necessitats de cada dona i cada situació concreta.

Si necessites suport contacta'ns