EQUIP

 

L’Associació Hèlia està formada per un equip de professionals i voluntàries que acumulem bagatges propis i que alhora enriqueixen la diversitat del grup des de diferents disciplines com la psicologia, l’educació social, la pedagogia, la sociologia i el dret. Amb la força de la pluralitat creem sinèrgies en l’àmbit de les violències masclistes i ens comprometem amb uns valors comuns dins l’activisme feminista i els moviments socials.

Gràcies a un model horitzontal i col•laboratiu, fomentem que totes les veus hi tinguin cabuda i que el valor col•lectiu vertebri la nostra activitat.

Montserrat Vilà Planas  Directora

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa (UOC). Fundadora d’Hèlia (2008). Dedicada a l’activisme social i veïnal. Des de la IV Conferència de Beijing, lluita pels Drets de les Dones des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sagrada Família. El 2002 impulsa i presideix la Plataforma Unitària contra les violències de gènere. Fomenta el valor de la llibertat, dedicada a transformar la societat patriarcal en una justa i solidaria, on s’eradiqui la dominació dels homes sobre les dones.

Elisa Covelo O’Neill  Cordinadora & Responsable del àrea de Cooperació Internacional

Va estudiar Psicologia i és màster en Gènere i Desenvolupament, també ha realitzat estudis de postgrau en Cultura de Pau i en Salut Mental en Situacions de Violència Política. Porta deu anys treballant al sector social i participant en moviments socials per avançar cap a una transformació social feminista, en l’actualitat és la cordinadora de l’entitat i la responsable de l’area de cooperació d’Hèlia.

Carla Rigol Martorell  Responsable del àrea d’Atenció & Formació

Va estudiar Psicologia i Criminologia i es va especialitzar en violències masclistes gràcies a diversos postgraus i cursos. Treballa a Hèlia com a psicòloga de dona, tallerista i coordinadora de voluntariat.
Es defineix com a activista feminista i aporta una gran capacitat organitzativa a l’entitat. Defensa el poder de resiliència de les dones i persegueix l’empoderament d’aquestes en cada acció individual i col•lectiva que du a terme.

Violeta Moreno Gámiz  Responsable de l’àrea d’Acció Social

Va estudiar Psicologia i Criminologia per després especialitzar-se en l’àmbit jurídic. Va començar la seva trajectòria a Hèlia com a voluntària del projecte Veïnes x Veïnes. Actualment és formadora de l’equip de voluntariat  i dóna suport psicològic a les dones usuàries.
Compromesa en la lluita contra l’heteropatriarcat imperant a través de l’educació, realitza tallers d’igualtat de gènere i feministes a diferents centres educatius i socials.

Anna Barro Lugo  Responsable de l’àrea d’Acció Social

Va estudiar Psicologia i és màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar (infància, parella i persones grans). Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en les àrees de formació i d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit empresarial. Arran del seu desig de contribuir a la promoció d’una transformació social en clau feminista, va començar la seva col.laboració a Hèlia com a voluntària. En l’actualitat, gestiona les acollides i formacions de les noves voluntàries i realitza tasques d’acompanyament social i comunitari i tallers de coeducació en centres educatius.

Voluntariat  

El voluntariat de l’entitat és un eix fonamental dins el nostre equip. Plural i divers, cada una de les persones que el composen enriqueix de coneixements i experiències el grup donant-li un valor afegit de riquesa comunitària. Les sinèrgies que es creen i la força grupal conformen que aquest sigui un dels motors essencials de l’entitat per la implicació ciutadana en la lluita pel dret de les dones a viure sense violències masclistes.

Col·aboradores

Les col·laboradores són essencials per al desenvolupament dels projectes de l’entitat sempre en coherència amb el codi ètic i amb els valors de la mateixa. Cada col·laboració parteix de l’experiència i de l’especialitat de cadascuna de les col·laboradores que atorgan un valor afegit al propi de l’associació des de la premissa que els sabers diversos sempre sumen.