JUNTA

Elegida en Assemblea Ordinària el 31 de març de 2017

Les persones d’aquesta Junta Directiva no reben cap compensació econòmica ni de dietes
per formar-ne part, tampoc per assistir a les reunions i assemblees de l’entitat.

Presidenta: Montserrat Benedicto López
Secretaria: Lorena González López
Tresorera: Laia Matas Vilà