POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és la responsable del tractament de les teves dades personals?

L’entitat responsable és l’Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere, amb NIF G64813595, amb seu al carrer Padilla 208-210, 08013, Barcelona, amb contacte d’informació 654850527 i de correu electrònic helia@heliadones.org.

Qui és la persona Delegada de Protecció de Dades?

La persona Delegada de la Protecció de Dades és la responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal de l’Associació Hèlia,  a l’adreça electrònica helia@heliadones.org o bé trucant al 691069629.

Per què disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través dels vincles que has teixit conjuntament amb l’entitat, ja sigui per la participació a tallers i activitats de l’entitat, per formar part del equip de voluntariat, per haver realitzat algun tipus de donatiu, o per sol·licitud d’informació sobre els nostres projectes i activitats.

Quines dades obtenim des de les nostres xarxes socials?

De les visites al nostre lloc web i a les nostres xarxes socials, n’obtenim i consultem dades relacionades amb els i les visitants i pàgines vista, com el nom de domini del proveïdor i/o adreça IP que els dona accés a la xarxa, la direcció d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigeix a la nostra, el nombre de visitants diaris de cada secció i els comentaris que s’hagin pogut publicar. La informació obtinguda és totalment anònima i no se’n pot identificar cap usuari/a.

Quines dades personals recollim?

L’Associació Hèlia  a través de la seva pàgina web www.heliadones.org o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de l’entitat, pot sol·licitar a la persona usuària certes dades de caràcter personal a través del seu formulari de contacte. Les dades s’utilitzaran per a la gestió interna, per realitzar les funcions informàtiques lligades a la gestió, difusió i estadístiques  així com per enviar les newsletters i les comunicacions d’actes, novetats o informacions relacionades a l’Associació.

Quines dades personals tractem?

L’Associació Hèlia només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització de la figura tutor/a o representant legal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són les dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu, essencialment el correu electrònic.

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has penjat a Internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Podem garantir la teva confidencialitat?

A l’Associació Hèlia ens comprometem a garantir la confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal, necessàries per a poder formalitzar i enviar les informacions referents a l’associació. No se’n farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el vostre consentiment èxplicit.

Asumim, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la llei.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

L’Associació Hèlia vol tenir contacte amb tu, per poder ser usuària dels nostres serveis, per formar part de la nostra xarxa de voluntariat, per informar-te de les nostres activitats, al mateix temps que volem ser actives amb la comunicació i la transparència. Per donar suport a la nostra missió, duem a terme algunes d’aquestes accions que impliquen el tractament de dades de les nostres usuàries, sòcies, famílies, col·laboradores i voluntàries:

–          Enviar-te informació sobre l’Associació Hèlia via correu electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.

–          Convidar-te a actes o esdeveniments organitzats per l’Associació Hèlia.

–          Informar-te dels nostres projectes, activitats i serveis.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (helia@heliadones.org) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal (Padilla 208-210, 08013, Barcelona).

Per què tractem les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb l’Associació Hèlia, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de l’Associació Hèlia similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

No enviarem les teves dades a tercers: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de les adreces postal o electrònica indicades) o a la Agencia Española de Protección de Datos.