AGRUPA’T

El projecte preten millorar les condicions de vida de les dones en situació de vulnerabilitat.

Per una banda té com a objectiu primordial donar suport a aquelles dones que viuen o han viscut processos de violència masclista i que un cop han aconseguit allunyar-se de l’agressor i de les condicions de patiment derivades, necessiten trobar un espai on recuperar-se del mal sofert. Per aconseguir-ho, és primordial vincular-les a un espai Terapèutic Grupal on expressar i compartir les doloroses vivències posant el focus de la recuperació en la força que té la sororitat en els grups de dones. Un espai on l’apoderament de les dones supervivents de la violència masclista radica en nodrir una xarxa social de comprensió i suport mutu generant forces per anar recuperant o construint un entorn segur, respectuós i solidari pel seu nou projecte de vida.

Per altra banda, atenent les fortes conseqüències que té haver rebut una educació formal i no formal basada principalment en les diferències entre homes i dones, és necessari crear un espai per a dones on analitzar com ens afecten els rols de gènere, quines implicacions tenen en el nostre dia a dia, i entre totes poder deconstruir els estereotips negatius associats al gènere femení. Es tracta de facilitar un espai grupal de Creixement Personal on la finalitat és l’apoderament de les dones a través del foment de l’autonomia de la pròpia vida, l’autocura i el benestar personal.

Finançador: Ajuntament de Barcelona