Política de privacitat de dades

Política de privacitat de l’Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere 

Qui és la responsable del tractament de les teves dades personals? 

La responsable és l’Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere (d’ara endavant “Associació Hèlia”) amb seu al carrer Padilla 208-210, 08013, Barcelona. 

 

Qui és la persona Delegada de Protecció de Dades? Què fa? 

La persona Delegada de la Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal de l’Associació Hèlia o bé a l’adreça electrònica helia@heliadones.org o bé trucant al 691069629. 

 

Per què disposem de les teves dades de caràcter personal? 

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb l’Associació Hèlia o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis sòcia o soci, voluntària, donant, usuària dels nostres serveis, participant de les nostres activitats o projectes o bé que ens sol·licitessis informació promocional sobre les activitats, iniciatives i campanyes de l’Associació Hèlia. 

 

Quines dades personals tractem? 

L’Associació Hèlia només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són: Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu: 

 

Nom i cognoms 

Correu electrònic 

 

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a Internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades. 

 

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals? 

L’Associació Hèlia vol tenir contacte amb tu, per poder ser usuària dels nostres serveis, per formar part de la nostra xarxa de voluntariat, per informar-te de les seves activitats,  al mateix temps que volem ser actius amb la comunicació i la transparència. Per donar suport a la nostra missió, duem a terme algunes d’aquestes accions que impliquen el tractament de dades de les nostres usuàries, sòcies, famílies, col·laboradores i voluntàries: 

-Enviar informació sobre l’Associació Hèlia via correu electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita. 

– Invitar a actes o esdeveniments organitzats per l’Associació Hèlia. 

– Informar dels nostres projectes, activitats i serveis. 

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment. 

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (helia@heliadones.org) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal. 

 

Per què tractem les teves dades personals? 

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb l’Associació Hèlia, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació. 

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de l’Associació Hèlia similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent. 

 

No enviarem les teves dades a tercers: 

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. 

Quins són els teus drets? 

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de les adreces postal o electrònica indicades) o la Agencia Española de Protección de Datos.