INICI | PREMSA

Jornada 20 anys del CVM-BCN (Calàbria 66, 2021)

Dimecres, 2 de juny. Qui som i què fem en els 10 Circuits Territorials (CT) de Barcelona.
Conductora: Núria Hernández. CT Eixample.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous, 3 de juny. Som serveis a disposició de serveis. Conductora: Bàrbara Roig. Directora de Serveis de Feminismes i LGTBI. Ponents: • Lluïsa Garcia-Esteve. Coordinadora del Programa per la prevenció i recuperació de les seqüeles psíquiques en dones agredides sexualment- TEPT-AGRESX de l’hospital Clínic. • Anna Fàbregas. Coordinadora de l’Equip d’atenció a la violència vers la infància i l’adolescència-EMMA de l’hospital Vall d’Hebron. • Ruth Capdevila. Directora del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida-SARA. • Sara Morreres. Tècnica del Servei d’Atenció a la Violència Masclista del Consorci Serveis Socials de Barcelona. 13:45 h • Carla Rigol. Associació Hèlia.