INICI | PROJECTES

AIDA

2008 - Actualitat

Projecte d’acompanyament i suport a les dones en qualsevol situació de violència masclista amb l’objectiu d’assolir el seu ple empoderament a través de l’abordatge integral. 

Acollim les dones i valorem les seves necessitats i el risc en el que es troben així com la derivació a altres serveis i recursos quan esdevé oportú. Oferim acompanyament individual especialitzat, ja sigui a nivell psicològic i jurídic adaptat a les necessitats. 

Aquest projecte és complementari amb altres projectes d’atenció social de la pròpia entitat, en els que promovem la recuperació psicosocial a través del foment de la xarxa de suport i de la sororitat que ofereixen els grups de dones. Impulsem espais de solidaritat entre dones basats en la comprensió, el respecte i el suport mutu en entorn segurs en els promovem la recuperació del control de la pròpia vida. 

 

 

Amb el suport

             

Amb la col·laboració