INICI | PROJECTES

Apoderament econòmic de les dones supervivents de violències masclistes

31/12/2021 – 30/12/2022 (12 mesos)

Nablus, Cisjordania, Palestina

L’objectiu del Projecte és millorar la qualitat de vida de dones de Nablus sense estudis superiors que provenen d’entorns familiars vulnerabilitzats i són supervivents de violències masclistes.

El Projecte s’implementa a Palestina i a Catalunya. A Palestina contribuïm a l’apoderament econòmic i psicosocial de 50 dones de la ciutat de Nablus i rodalies. Totes elles rebran un acompanyament en el seus processos d’inserció professional i participaran en formacions en drets i prevenció de les violències masclistes erigint-se com a agents de canvi i contribuint a sensibilitzar la ciutadania de Nablus en matèria de gènere. Juntament amb d’altres dones de Nablus i de Barcelona en accions d’incidència per la promoció dels drets de les dones i la prevenció de les violències masclistes a nivell local i global.

Treballem en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Nablus fomentant la corresponsabilitat de gènere entre la ciutadania i les principals institucions de la ciutat.

El Projecte inclou els següents serveis:

  • Formacions (professionals, en drets, i en lideratge i competències) i acompanyament a dones sense estudis superiors de Nablus per tal de maximitzar la seva inserció professional en el mercat de treball local.
  • Formacions en matèria de gènere al personal de l’Ajuntament de Nablus per consolidar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques municipals.
  • Sensibilització (en matèria de gènere): dirigida a la ciutadania de Nablus i rodalies.

Amb el suport

Amb la col·laboració