INICI | PROJECTES

Drets Humans, Palestina, acció! (2011)

Període: 2011

El projecte emmarca l’activitat de sensibilització de les associacions Hèlia i Pau Sempre (col·laboren Comunitat Palestina a Catalunya i Ass. de Joves Estudiants de Catalunya) amb el material i els participants tant del camp de reconstrucció de cases a Cisjordània com de la Delegació de dones. Tot i que sobre el terreny es treballen dos eixos diferents, la reconstrucció de cases i la doble opressió de les dones, quan passem a treballar la sensibilització a Catalunya i Barcelona entenem que les dues perspectives formen part d’un mateix missatge, que és el d’informar a la població i a la gent jove en particular de la situació que es viu a Palestina i dels DDHH que allí es vulneren, és per això que decidim realitzar aquest projecte de sensibilització plegades per tal d’incorporar totes les perspectives a l’hora de transmetre els valors de la igualtat, la pau i la defensa dels DDHH.

Aquesta sensibilització es fa amb la col·laboració de membres de la Comunitat Palestina, amb la col·laboració a nivell de barri d’aquelles entitats que tenen presència diària i als instituts i universitats amb la col·laboració d’associacions d’estudiants com l’AJEC. L’objectiu del projecte és sensibilitzar sobre la situació que es viu a Palestina i Israel on els DDHH són vulnerats de manera sistemàtica.

En aquest sentit posem l’accent en la situació de vulnerabilitat en la que es troba la meitat de la població que són les dones, i que massa sovint en els països en conflicte els seus drets quedant relegats a un segon pla. També destaquem en la nostra sensibilització tot el que podem aprendre de les dones palestines en el canvi de mentalitat i cultural necessari per eradicar la violència masclista a la societat que vivim.