INICI | PROJECTES

Enxarxa’t

Període: 2016-Actualitat

Enxarxa’t és un projecte que pretén potenciar la base social de l’entitat per eradicar les violències masclistes gràcies a l’apoderament de la comunitat i la cohesió social, considerant com a base essencial d’implicació i suport social a persones associades, voluntàries, i col•laboradores. Considerem que és fonamental donar a conèixer els valors de l’associacionisme i del voluntariat, eixos vertebrals que caracteritzen la nostra associació tot i potenciant el coneixement de la lluita contra les desigualtats de gènere.

Gràcies al projecte, cerquem nodrir-nos i tanmateix enriquir la xarxa del circuit a través de les vies presencials, digitals i web.

Així mateix, cerquem activament fomentar la col·laboració amb associacions, serveis i xarxes participatives de territori per promoure el treball en xarxa vers l’erradicació de la violència masclista. Consolidem ponts amb les entitats, amb els serveis i recursos de la xarxa, aixi com amb les xarxes d’incidència política com són la Comissió de Feminismes i Canvi Social de Sagrada Família, el Consell de Dones del’Eixample, el Consell de Dones de Barcelona i el Consell de Dones de Catalunya. També i a nivell europeu, formem part de WAVE. A nivell d’entitats feministes, també formem part de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

Enxarxa’t també pretén potenciar l’enfortiment democràtic, social i de transparència de la nostra associació tot complint amb el Codi Ètic de les associacions de Barcelona.

Considerem que esdevé clau a través d’aquest projecte, estimular la participació i la formació al voluntariat, reforçar la millora de canals de comunicació interna i d’espais participatius, millorar les eines de transparència de l’associació per a fomentar les relacions de confiança en el sí del associacionisme i potenciar el teixit social i associatiu com a element de promoció social i comunitària promovent i facilitant accions voluntàries de servei a la ciutat.

Amb el suport