INICI / PROJECTES

Enxarxa’t

Enxarxa’t és un projecte que pretén potenciar la base social de l’entitat per erradicar les violències masclistes gràcies a l’apoderament de la comunitat i a la cohesió social, considerant com a base essencial de implicació i suport social a persones associades, voluntàries, i col•laboradores. Considerem que és fonamental donar a conèixer els valors de l’associacionisme i del voluntariat, eixos vertebrals que caracteritzen la nostra associació tot i potenciant el coneixement de la lluita contra les desigualtats de gènere.

Gràcies al projecte, cerquem nodrir-nos i tanmateix enriquir la xarxa del circuit a través de les vies presencials tradicionals i també de les xarxes digitals com són la nostra web actualitzada,  Facebook,  Instagram, Twitter,  Skype (helia.dones), Whatsapp (654.850.527) i un Dropbox formatiu especialitzat.

Així mateix, cerquem activament fomentar la col·laboració amb associacions, serveis i xarxes participatives de territori per promoure el treball en xarxa vers l’erradicació de la violència masclista. Consolidem ponts amb les entitats, amb els serveis i recursos de la xarxa, aixi com amb les xarxes d’incidència política com són la Comissió de Feminismes i Canvi Social de Sagrada Família, el Consell de Dones del Eixample, el Consell de Dones de Barcelona i el Consell de Dones de Catalunya. També i a nivell europeu, formem part de WAVE. A nivell d’entitats feministes, també formem part de la Plataforma Unitaria contra les violències de gènere.

Enxarxa’t també pretén potenciar l’enfortiment democràtic, social i de transparència de la nostra associació tot complint amb el Codi Ètic de les associacions de Barcelona que esdevé un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació per a que treballem respectant els valors cívics i jurídics de la pròpia entitat.

Prenem força amb la tercera i quarta premissa del Codi Ètic de les associacions de Barcelona que contempla el “Foment de la participació interna” i “La confiança, base de la relació entre els membres de l’associació i del funcionament democràtic” i validem que la força de la nostra entitat rau en les membres de l’associació (professionals, voluntàries, associades i col•laboradores).

Per aquest motiu considerem que esdevé clau a través d’aquest projecte, estimular la participació i la formació al voluntariat, reforçar l’enfortiment democràtic de l’associació a través de la millora de canals de comunicació interna i d’espais participatius, millorar les eines de transparència de la gestió de l’associació per a fomentar les relacions de confiança en el sí del associacionisme i potenciar el teixit social i associatiu (persones associades, voluntàries, entitats i col•laboradores) com a element de promoció social i comunitària promovent i facilitant accions voluntàries de servei de la ciutat.

Amb el suport