INICI | PROJECTES

És de Justícia

2016 - Actualitat

Entenem que per a proporcionar una resposta integral a les dones en situació de violències masclistes és necessari facilitar informació, atenció i defensa jurídica especialitzada en tots els procediments legals vinculats i/o derivats de la violència masclista.  

És fonamental per a la dona tenir assistència lletrada qualificada i de confiança durant tot el procés, que defensi els seus interessos des d’una perspectiva de gènere i de manera global i coordinada. La justícia gratuïta no sempre pot cobrir les necessitats de les dones, des de la vessant de la coordinació, integralitat i especialitat. 

Duem a terme És de Justícia per a cobrir la necessitat d’acompanyament jurídic especialitzat, ja sigui a través de l’assessorament penal, civil i de família, com la cobertura de la representació lletrada en casos d’alt risc, vulnerabilitat social i complexitat.  

Amb el suport

        

Amb la col·laboració