INICI | PROJECTES

Foment de la coeducació per la prevenció de les violències masclistes

Període: 2018-2020

Aquest projecte sorgeix de la necessitat real de la societat de realitzar una intervenció temprana per prevenir les violències masclistes a través del treball a diferents centres d’educació primària i secundària. La nostra proposta és el treball des de les pedagogies feministes amb tota la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies i equips de lleure i monitoratge).

L’educació és un procés de conformació d’actituds i valors, per tant, entenent que la nostra societat es basa en actituds i valors masclistes produïts per l’estructura social heteropatriarcal, cal una intervenció directa per lluitar contra el sexisme imperant en la construcció de la identitat de gènere, per combatre els estereotips, rols, prejudicis i discriminacions que la societat promou envers els gèneres masculins, femenins i no binaris, que provoquen desigualtats en la societat.

Amb el suport