INICI | PROJECTES

Protecció integral des de la perspectiva de gènere de les dones exposades a violències múltiples

01/01/2022 – 30/06/2023 (18 mesos)

Nablus, Tubas i Hebron, Cisjordània, Palestina

L’objectiu del Projecte és garantir la protecció integral de les dones supervivents i/o exposades a les múltiples violències de l’ocupació israeliana i del patriarcat, tot reforçant la seva recuperació i afavorint el seu desenvolupament personal i col·lectiu per tal que puguin refer les seves vides i esdevenir agents de canvi dins les seves respectives comunitats. Hèlia és l’entitat sol·licitant del Projecte.

El projecte s’implementa a Palestina i a Catalunya. A Palestina s’ofereixen serveis de protecció integral (mèdics, de rehabilitació, psicosocials, i legals) de qualitat i amb perspectiva de gènere, i s’enforteix la resiliència col·lectiva de les dones més vulnerabilitzades a través de xarxes de suport mutu i de sensibilització comunitària en la corresponsabilitat de gènere. A Catalunya, el Projecte apropa la situació de les dones i dels DDHH a Palestina a la població general, tot establint espais d’aprenentatge col·lectiu per avançar en els drets de les dones. A nivell internacional el Projecte enfortirà les capacitats de les entitats de cooperació que treballem pels drets del poble palestí i que estem sent criminalitzades per part de l’estat d’Israel per la nostra tasca de resistència a l’ocupació, denunciant la campanya de descrèdit a la què estem sotmeses.

El col·lectiu meta del Projecte inclou 9.340 persones (8.658 dones i 682 homes).

El Projecte inclou els següents serveis:

  • Atenció mèdica (salut sexual i reproductiva) a dones i nenes i serveis de rehabilitació de base comunitària (fisioteràpia, teràpia ocupacional, i logopèdia).
  • Suport psicosocial a dones supervivents de violències masclistes i a dones en situació de dol traumàtic per violències relacionades amb l’ocupació israeliana.
  • Assessorament legal especialitzat a supervivents de violències masclistes.
  • Sensibilització comunitària (en matèria de gènere i de la criminalització de les defensores dels drets del poble palestí) dirigida a la ciutadania internacional.

Amb el suport

Amb la col·laboració