INICI / PROJECTES

Millora de la capacitat de resiliència de les comunitats de la governació de Nablus mitjançant l’empoderament de les dones i la transversalització de gènere

Període: 01/01/2021 – 30/06/2022 (18 mesos)

Nablus, Cisjordània, Palestina

El Projecte es basa en dos pilars bàsics que persegueixen l’objectiu últim d’avançar en la transformació vers comunitats més justes i equitatives: l’empoderament de les dones, i la corresponsabilitat de les comunitats i institucions locals en l’equitat de gènere. Hèlia és l’entitat sol·licitant del projecte.

Per una banda, es busca millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de l’acompanyament en el seus processos d’empoderament personals i col·lectius. Les accions enfortiran la inserció laboral de dones joves amb estudis superiors i potenciaran la seva capacitat de resiliència a través de l’accés a l’atenció psicosocial i l’assessorament legal per a supervivents de violències masclistes. A Palestina el projecte comptarà amb el compromís de l’Ajuntament de Nablus com a titular d’obligacions principal, que seguirà avançant en els processos de transversalització de gènere empresos a través de l’auditoria de gènere que està duent a terme des de 2020. A nivell comunitari es preveuen accions de sensibilització a Palestina i Catalunya que faran èmfasi en el vincle local-global per tal de promoure la solidaritat internacional i la sororitat. Per últim, el Projecte inclou també accions d’incidència i denúncia de les violacions dels drets humans a Palestina a Catalunya i en espais internacionals.

El Projecte s’implementarà a Palestina i a Catalunya. A Palestina s’executarà específicament en vuit comunitats meta: els barris est i oest de la ciutat de Nablus; el camp de refugiats Camp Nº1, també conegut com a ‘Ein Beit el Ma Camp; i les localitats de Deir al Hatab, Zeita Jamma’in, Qaryut, A’warta i A’zmut. La intervenció millorarà les condicions de vida de les dones de les localitats meta i contribuirà a potenciar la resiliència de totes vuit comunitats, que engloben un total de 188.090 persones (92.164 dones i 95.926 homes). El col·lectiu meta del projecte inclou 3.294 persones (2.306 dones i 988 homes).

El projecte inclou:
–Formacions (professionals, en drets , i en lideratge i competències) i acompanyament a dones titulades de Nablus per tal de maximitzar la seva inserció professional en el mercat de treball local.
–Atenció psicosocial i legal a dones de Nablus supervivents de violències masclistes.
–Formacions en matèria de gènere al personal de l’Ajuntament de Nablus per consolidar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques municipals.

Amb la col·laboració

Entitat agrupada                         Entitat subcontractada                              Sòcies locals

                                  

Amb el suport