INICI | PROJECTES

Millora de la capacitat de resiliència de les comunitats de la governació de Nablus mitjançant l’empoderament de les dones i la transversalització de gènere

01/01/2021 – 30/06/2022 (18 mesos)

Nablus, Cisjordània, Palestina

El Projecte s’implementa a Palestina i a Catalunya i es basa en dos pilars bàsics que persegueixen l’objectiu últim d’avançar en la transformació vers comunitats més justes i equitatives: l’empoderament de les dones, i la corresponsabilitat de les comunitats i institucions locals en l’equitat de gènere. Hèlia és l’entitat sol·licitant del Projecte. 

Per una banda, es contribueix a millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de l’acompanyament en el seus processos d’empoderament personals i col·lectius. Es promou la inserció laboral de dones joves amb estudis superiors i la resiliència de les supervivents de violències masclistes mitjançant l’acompanyament psicosocial i l’assessorament legal. Comptem amb el compromís de l’Ajuntament de Nablus, a qui seguim acompanyant en un procés intern de transversalització de gènere fruit de l’auditoria de gènere que WSC hi està duent a terme des de 2020. A nivell comunitari s’inclouen accions de sensibilització a Palestina i Catalunya per tal de promoure la solidaritat internacional i la sororitat. Per últim, el Projecte inclou també accions d’incidència i denúncia de les violacions dels drets humans a Palestina, a Catalunya i en espais internacionals. 

El Projecte inclou els següents serveis:

  • Formacions (professionals, en drets , i en lideratge i competències) i acompanyament a dones titulades de Nablus per tal de maximitzar la seva inserció professional en el mercat de treball local.
  • Atenció psicosocial i legal a dones de Nablus supervivents de violències masclistes.
  • Formacions en matèria de gènere al personal de l’Ajuntament de Nablus per consolidar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques municipals.

 

Una de les accions realitzades ha sigut la creació del Portal web Tasharuk.

Tasharuk [tashàruk], “compartir”, “compartint” en àrab, pretén ser un espai de trobada, sensibilització i divulgació sobre gènere, cultura i resistències a Palestina. El web neix de la col·laboració inicial entre cinc entitats – Associació Hèlia, Sodepau, Women’s Studies Centre, Family Defense Society i Escola de Cultura de Pau – que des de les seves trajectòries i sabers pretenen contribuir a la divulgació sobre la situació a Palestina des d’una perspectiva de gènere, amb especial atenció a les vivències i aportacions de les mateixes dones palestines. Tasharuk aspira a plasmar els múltiples aprenentatges fruit de les experiències d’intercanvi, coneixement i reflexió amb activistes i organitzacions de dones palestines, donant protagonisme a les seves veus i relats.

Tasharuk desitja exposar la interacció entre l’ocupació israeliana i el sistema patriarcal dominant a Palestina i com aquesta afecta de manera especial a les dones i nenes palestines, que veuen negat el seu dret a una vida lliure de violències particularment per la seva condició de gènere. El web aborda la implementació de l’agenda sobre gènere, pau i seguretat a Palestina, i visibilitza les experiències i produccions artístiques de dones palestines. Tasharuk posa a disposició de les persones interessades en temes de gènere i Palestina una àmplia gamma de recursos, incloent pel·lícules i documentals; contactes amb cineastes, activistes i organitzacions de dones palestines; relats orals i escrits en primera persona de dones palestines que estan superant situacions de violència masclista; així com publicacions i guies didàctiques per continuar treballant en la sensibilització en aquest àmbit.

Amb el suport

Amb la col·laboració

    .