INICI / PROJECTES

Millora de la capacitat de resiliència de les comunitats de la governació de Nablus mitjançant l’empoderament de les dones i la transversalització de gènere

Període: 01/01/2021 – 30/06/2022 (18 mesos)

Nablus, Cisjordània, Palestina

El Projecte s’implementa a Palestina i a Catalunya i es basa en dos pilars bàsics que persegueixen l’objectiu últim d’avançar en la transformació vers comunitats més justes i equitatives: l’empoderament de les dones, i la corresponsabilitat de les comunitats i institucions locals en l’equitat de gènere. Hèlia és l’entitat sol·licitant del Projecte. 

Per una banda, es contribueix a millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de l’acompanyament en el seus processos d’empoderament personals i col·lectius. Es promou la inserció laboral de dones joves amb estudis superiors i la resiliència de les supervivents de violències masclistes mitjançant l’acompanyament psicosocial i l’assessorament legal. Comptem amb el compromís de l’Ajuntament de Nablus, a qui seguim acompanyant en un procés intern de transversalització de gènere fruit de l’auditoria de gènere que WSC hi està duent a terme des de 2020. A nivell comunitari s’inclouen accions de sensibilització a Palestina i Catalunya per tal de promoure la solidaritat internacional i la sororitat. Per últim, el Projecte inclou també accions d’incidència i denúncia de les violacions dels drets humans a Palestina, a Catalunya i en espais internacionals. 

Amb la col·laboració

    .

Amb el suport