INICI | PROJECTES

Transversalització de gènere i empoderament econòmic a Nablus

31/12/2020 – 30/12/2022 (24 mesos)

Nablus, Cisjordània, Palestina

L’objectiu del Projecte és millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de la seva inserció professional i de la transversalització de gènere en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Nablus. Hèlia és l’entitat sol·licitant del Projecte.  

El Projecte s’implementa a Palestina i a Catalunya. A Palestina, per una banda, acompanyem dones amb formació universitària i superior de Nablus en la seva inserció professional per tal d’incrementar les seves possibilitats reals de trobar feina qualificada. Ho fem reforçant les seves capacitats professionals i personals, i formant-les en drets així com en habilitats d’emprenedoria i lideratge. El procés d’inserció professional compta amb pràctiques remunerades en organitzacions de la societat civil de Nablus, i amb la coordinació amb l’Ajuntament de la ciutat. D’altra banda, seguim acompanyant l’Ajuntament de Nablus en la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la ciutat. Ho fem desplegant les recomanacions de l’Auditoria de Gènere feta a l’Ajuntament durant el 2020 i fent-ne el seu posterior seguiment. A Catalunya, el Projecte inclou l’elaboració d’un informe d’anàlisi de la situació de les dones palestines i activitats de sensibilització per difondre la temàtica entre la ciutadania, així com un intercanvi d’experiències en la inserció professional de dones a Nablus i Barcelona.  

El Projecte inclou els següents serveis:

  • Formacions (professionals, en drets , i en lideratge i competències) i acompanyament a dones titulades de Nablus per tal de maximitzar la seva inserció professional en el mercat de treball local.
  • Formacions en matèria de gènere al personal de l’Ajuntament de Nablus per consolidar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques municipals.
  • Sensibilització (en la situació de les dones palestines): dirigida a la ciutadania a Catalunya i internacional.

 

Forsat Intilaq. Ajudant les dones palestines a trobar feina documenta el treball conjunt fet per Associació Hèlia, i la Women’s Studies Centre (WSC) a Nablus (Cisjordània, Palestina) per avançar en l’empoderament de les dones. A través dels testimonis de diverses professionals d’atenció psicosocial coneixem el programa que les acompanya en el seu pas del món acadèmic al mercat de treball local, i coneixem de primera ma l’impacte que la formació i les pràctiques han tingut en les seves vides. Les companyes de la WSC ens expliquen en què consisteix el programa Forsat Intilaq i la tasca que estan duent a terme amb l’Ajuntament de Nablus per avançar en la transversalització del gènere a nivell municipal en una de les zones més conservadores de Cisjordània.

Amb el suport

Amb la col·laboració