INICI / PROJECTES

Transversalització de gènere i empoderament econòmic a Nablus

Període: 31/12/2020 – 30/12/2022 (24 mesos)

L’objectiu del Projecte és millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de la seva inserció professional i de la transversalització de gènere en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Nablus. Hèlia és l’entitat sol·licitant del Projecte.  

El Projecte s’implementa a Palestina i a Catalunya. A Palestina, per una banda, acompanyem dones amb formació universitària i superior de Nablus en la seva inserció professional per tal d’incrementar les seves possibilitats reals de trobar feina qualificada. Ho fem reforçant les seves capacitats professionals i personals, i formant-les en drets així com en habilitats d’emprenedoria i lideratge. El procés d’inserció professional compta amb pràctiques remunerades en organitzacions de la societat civil de Nablus, i amb la coordinació amb l’Ajuntament de la ciutat. D’altra banda, seguim acompanyant l’Ajuntament de Nablus en la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la ciutat. Ho fem desplegant les recomanacions de l’Auditoria de Gènere feta a l’Ajuntament durant el 2020 i fent-ne el seu posterior seguiment. A Catalunya, el Projecte inclou l’elaboració d’un informe d’anàlisi de la situació de les dones palestines i activitats de sensibilització per difondre la temàtica entre la ciutadania, així com un intercanvi d’experiències en la inserció professional de dones a Nablus i Barcelona.  

Amb la col·laboració

                     

Amb el suport