AIDA

AIDA

Projecte d’acompanyament i suport a les dones en qualsevol situació de violència masclista amb l’objectiu d’assolir el seu ple empoderament a través de l’abordatge integral.  Acollim les dones i valorem les seves necessitats i el risc en el que es troben així com la...
És de Justícia

És de Justícia

Entenem que per a proporcionar una resposta integral a les dones en situació de violències masclistes és necessari facilitar informació, atenció i defensa jurídica especialitzada en tots els procediments legals vinculats i/o derivats de la violència masclista.   És...
Veïnes per Veïnes

Veïnes per Veïnes

Veïnes per Veïnes és una xarxa comunitària formada per grups de dones professionals i voluntàries que actuem com agents actives per assolir barris lliures de violència vers les dones. El projecte impulsa formar i coordinar grups de dones que tinguin l’objectiu de...
BCN Dona

BCN Dona

L’objectiu d’aquest projecte és el de promoure que les dones tornin a gaudir i reforcin la xarxa social i de suport a través de l’oci i la Cultura. Fomentem la participació de les dones al teixit comunitari a través d’espais lúdics al barri, amb la finalitat...
Mirades de dona

Mirades de dona

Taller fotogràfic amb un grup de dones supervivents de violències masclistes, desenvolupat per CLICme que al llarg de diverses sessions treballen amb la fotografia com a mitjà expressiu, com llenguatge, com transmissora d’idees, paraules i sensacions, per a la...