AIDA

AIDA

Projecte d’acompanyament i suport a les dones en qualsevol situació de violència masclista amb l’objectiu d’assolir el seu ple empoderament a través de l’abordatge integral.  Acollim les dones i valorem les seves necessitats i el risc en el que es troben així com la...
És de Justícia

És de Justícia

Entenem que per a proporcionar una resposta integral a les dones en situació de violències masclistes és necessari facilitar informació, atenció i defensa jurídica especialitzada en tots els procediments legals vinculats i/o derivats de la violència masclista.   És...
Veïnes per Veïnes

Veïnes per Veïnes

Veïnes per Veïnes és una xarxa comunitària formada per grups de dones professionals i voluntàries que actuem com agents actives per assolir barris lliures de violència vers les dones. El projecte impulsa formar i coordinar grups de dones que tinguin l’objectiu de...
Teixint xarxes feministes arreu del territori

Teixint xarxes feministes arreu del territori

Des de l’Associació Hèlia volem desplegar i consolidar una xarxa de suport entre dones, formada per veïnes voluntàries d’arreu del territori, formades i capacitades en la lluita vers la violència masclista, que a través del treball en xarxa amb entitats, institucions...
BCN Dona

BCN Dona

L’objectiu d’aquest projecte és el de promoure que les dones tornin a gaudir i reforcin la xarxa social i de suport a través de l’oci i la Cultura. Fomentem la participació de les dones al teixit comunitari a través d’espais lúdics al barri, amb la finalitat...