Publicacions pròpies

Veïnes per Veïnes. Experiències d’acompanyament a dones a Catalunya i a Palestina
Reptes de l’agenda feminista a Palestina en un context post-pandèmia
Una mirada feminista a la salud en tiempos de Covid-19
A feminist perspective on health in times of Covid-19
Una mirada feminista a la Salut en temps de Covid-19
Ocupación, conflicto y patriarcado: Impactos en las mujeres palestinas
Mujeres, paz y seguridad: aplicación, retos y límites en Palestina
Presentem públicament el primer Observatori de Violències Institucionals Masclistes a l’Estat Espanyol
VII Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris
VI Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris
V Congrés per a l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris
IV Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2020)
III Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2019)
II Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2018)
I Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2017)