Què fem?

Acompanyem a dones en el seu procés de superació de la violència masclista. Ho fem d’una manera integral. Treballem en xarxa contra les violències de gènere amb el teixit associatiu. Contribuïm a la sororitat per erradicar el patriarcat i construir un món lliure de violències masclistes.

Objectiu general

Generar projectes socials de suport i intervenció integral, com la implantació d’un programa de serveis centralitzats per aconseguir la seva plena recuperació i apoderament. Per aconseguir-ho detectem les necessitats de les dones afectades i de les supervivents de violència masclista, així com les del seu entorn més proper.

Objectius específics

=

Consolidar i promoure xarxes feministes de voluntariat, acompanyament comunitari i suport mutu per a dones en situacions de violències masclistes.

=

Acompanyar de manera integral en el seu procés de recuperació a dones en situacions de violències masclistes.

=

Consolidar el treball conjunt amb organitzacions de dones a Palestina que treballen per l’erradicació de les violències masclistes i la defensa dels drets de les dones.

=

Caminar cap a la transformació de les estructures patriarcals a través d’accions de prevenció, sensibilització i incidència per a l’erradicació de les violències masclistes.