Qui som?

Missió

Hèlia és una associació feminista sense ànim de lucre formada l’any 2008 per un equip de professionals i voluntàries 

Fomentar i consolidar processos horitzontals de suport mutu entre dones i col·lectius feministes és el que dona sentit a la nostra acció. 

Oferim acompanyament comunitari, feminista i integral a dones en tota la seva diversitat i sense excepció. Dones lesbianes i trans, dones en situació administrativa irregular, dones treballadores, dones amb diversitat funcional, dones grans i joves que han travessat processos de violència masclista. Treballem en xarxa amb organitzacions a Catalunya i Palestina generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de l’erradicació de les violències masclistes.  

Visió

Promoure un canvi en la societat patriarcal, cap a un món lliure de violències masclistes i sense subordinacions culturals i socials. Lluitar pels drets reals i efectius de les persones, pel canvi cultural, per l’educació en la igualtat d’oportunitats, sense estereotips sexistes o androcèntrics ni actituds discriminatòries, respectant la identitat i el desenvolupament únic de cadascuna.  

No volem ni un feminisme universalitzador ni colonial i ens allunyem de la idea que existeix una manera correcta de lluitar contra el patriarcat. Partim de la base del respecte i de compartir experiències per tal d’enfortir-nos i apoderar-nos plegades a través de la força comuna i la sororitat del grup.

Orígens

Hèlia sorgeix del compromís d’un grup d’activistes que participàvem a la  Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, que agrupa diverses associacions, entitats i organitzacions de tot el teixit social de Catalunya, essent el seu objectiu la sensibilització i prevenció de les violències masclistes. Des d’aquest espai vàrem copsar la necessitat de crear una associació que es dediqués a l’atenció i l’acompanyament integral de dones que passen per processos de violències masclistes. D’ençà dels inicis d’Hèlia aquest acompanyament comunitari s’ha fet des del suport mutu gràcies al equip de voluntàries que participen a Hèlia. 

 

Valors i principis

=

El feminisme entès com la lluita contra l’estructura patriarcal  i la convicció per transformar-la en una societat sana, igualitària i lliure de violències masclistes. Un feminisme inclusiu de totes les circumstàncies i sentiments de les dones, sense preponderàncies, que assumeixi tota la diversitat social i de la natura, crític amb l’hegemonia dels valors occidentals en el món.

=

La defensa dels drets humans i la dels drets de les dones, en totes les seves diversitats i sense excepció. Dones lesbianes i trans, dones racialitzades, dones treballadores, dones amb diversitat funcional, dones grans, joves i criatures.  

=

La solidaritat global amb les dones d’arreu que viuen processos de violència masclista.

=

Antirracisme i antifeixisme, entès com el rebuig a qualsevol forma de domini, colonialisme o supremacia i la defensa dels drets col·lectius.

=

El treball en xarxa i la força col·lectiva  amb totes aquelles associacions, entitats i col·lectius amb els quals compartim objectius i valors.

=

La qualitat, la coherència, la responsabilitat i la transparència en tots els projectes i programes.

 

Què fem?

Generem projectes socials feministes amb l’objectiu de: 

Per aconseguir-ho partim de les necessitats expressades per les dones que son part dels nostres projectes i intervencions i posteriorment desenvolupem accions que generin una transformació social feminista a través del treball en xarxa.