Qui som?

Missió

Hèlia és una associació feminista sense ànim de lucre formada l’any 2008 per un equip de professionals i voluntàries. Oferim acompanyament comunitari, feminista i integral a dones en tota la seva diversitat que travessen processos de violència masclista. Treballem en xarxa amb organitzacions a Catalunya i Palestina generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de l’erradicació de les violències masclistes. Fomentar i consolidar processos horitzontals de suport mutu entre dones i col·lectius feministes és el que dona sentit a la nostra acció.

Visió

Promoure un canvi en la societat patriarcal, cap a un món lliure de violències masclistes i sense subordinacions culturals i socials. Lluitar pels drets reals i efectius de les persones, pel canvi cultural, per l’educació en la igualtat d’oportunitats, sense estereotips sexistes o androcèntrics ni actituds discriminatòries, respectant la identitat i el desenvolupament únic de cadascuna.  

No volem ni un feminisme universalitzador ni colonial i ens allunyem de la idea que existeix una manera correcta de lluitar contra el patriarcat. Partim de la base del respecte i de compartir experiències per tal d’enfortir-nos i apoderar-nos plegades a través de la força comuna i la sororitat del grup.

Orígens

Hèlia sorgeix del compromís d’unes activistes que participàvem a la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, que agrupa diverses associacions, entitats i organitzacions de tot el teixit social de Catalunya, essent el seu objectiu la sensibilització i prevenció de les violències masclistes. Des d’aquest espai vàrem copsar la necessitat de crear una associació que es dediqués a l’atenció i l’acompanyament integral de dones que passen per processos de violències masclistes. D’ençà dels inicis d’Hèlia aquest acompanyament comunitari s’ha fet des del suport mutu gràcies a equips d’abnegades voluntàries.

 

Valors i principis

=

El feminisme entès com la lluita contra l’estructura patriarcal  i la convicció per transformar-la en una societat sana, igualitària i lliure de violències masclistes. Un feminisme inclusiu de totes les circumstàncies i sentiments de les dones, sense preponderàncies, que assumeixi tota la diversitat social i de la natura, crític amb l’hegemonia dels valors occidentals en el món.

=

La defensa dels drets humans i la dels drets de les dones, en totes les seves diversitats i sense excepció. Dones lesbianes i trans, dones racialitzades, dones treballadores, dones amb diversitat funcional, dones grans, joves i criatures.  

=

La solidaritat global amb les dones d’arreu que viuen processos de violència masclista.

=

Antirracisme i antifeixisme, entès com el rebuig a qualsevol forma de domini, colonialisme o supremacia i la defensa dels drets col·lectius.

=

El treball en xarxa i la força col·lectiva  amb totes aquelles associacions, entitats i col·lectius amb els quals compartim objectius i valors.

=

La qualitat, la coherència, la responsabilitat i la transparència en tots els projectes i programes.

 

Què fem?

Acompanyem a dones en el seu procés de superació de la violència masclista. Ho fem d’una manera integral. Treballem en xarxa contra les violències de gènere amb el teixit associatiu. Contribuïm a la sororitat per erradicar el patriarcat i construir un món lliure de violències masclistes.

Objectiu general

Generar projectes socials de suport i intervenció integral, com la implantació d’un programa de serveis centralitzats per aconseguir la seva plena recuperació i apoderament. Per aconseguir-ho detectem les necessitats de les dones afectades i de les supervivents de violència masclista, així com les del seu entorn més proper.

Objectius específics

=

Consolidar i promoure xarxes feministes de voluntariat, acompanyament comunitari i suport mutu per a dones en situacions de violències masclistes.

=

Acompanyar de manera integral en el seu procés de recuperació a dones en situacions de violències masclistes.

 

=

Consolidar el treball conjunt amb organitzacions de dones a Palestina que treballen per a l’erradicació de les violències masclistes i la defensa dels drets de les dones.

=

Caminar cap a la transformació de les estructures patriarcals a través d’accions de prevenció, sensibilització i incidència per a l’erradicació de les violències masclistes.

Cap a on volem anar?

_

Acompanyaments i suport mutu entre dones

Durant els propers anys volem impulsar el nostre projecte d’acompanyament a dones en situació de violències masclistes (Veïnes per Veïnes) reforçant la nostra ja consolidada xarxa de voluntariat i estenent la iniciativa a altres barris i pobles del territori que vulguin reproduir l’experiència a partir de les seves bases socials i de la seva realitat específica.

 

Atenció a dones

Des de l’entitat ens comprometrem a treballar plegades per reforçar els serveis existents, per avançar cap a un circuit d’atenció i una coordinació entre agents socials que inclogui totes les realitats de violències masclistes existents.

 

_

Sensibilització i prevenció

Més que mai és important seguir treballant des de les escoles, els serveis públics, la sanitat, etc. per la prevenció de violències masclistes en tots els àmbits. En moments de complexitat social sovint s’ha deixat la lluita per la igualtat en segon pla, al mateix temps que la crisi té un major impacte sobre les dones. Durant els pròxims anys seguirem treballant per prevenir les violències masclistes i evitar que més dones siguin victimitzades.

Solidaritat amb Palestina

Seguirem teixint aliances i aprenent d’experiències i sabers d’arreu del món. La violència masclista és un fenomen global i pretenem continuar consolidant la nostra relació amb les companyes palestines per lluitar plegades per la igualtat i els drets de les dones. En aquest sentit, consolidarem les accions d’Educació pel Desenvolupament per treballar des de Catalunya la dimensió global de les violències masclistes.