Recursos pel voluntariat

DocumentsAudiovisual

Càpsules formatives

Eines d’acompanyament psicològic per a dones en situació de violència masclista (CATALÀ)

Eines d’acompanyament jurídic per a dones en situació de violència masclista (CATALÀ)

Herramientas de acompañamiento psicológico para mujeres en situación de violencia machista (CASTELLANO)

Herramientas de acompañamiento jurídico para mujeres en situación de violencia machista (CASTELLANO)

Psychological accompaniment tools for women in situation of gender violence. (SUB ENGLISH)

Legal support tools for women in situation of gender violence (SUB ENGLISH)

Herramientas de acompañamiento psicológico para mujeres en situación de violencia machista (ÁRABE)

Herramientas de acompañamiento jurídico para mujeres en situación de violencia machista (ÁRABE)

Herramientas de acompañamiento psicológico para mujeres en situación de violencia machista (URDÚ)

Herramientas de acompañamiento jurídico para mujeres en situación de violencia machista (URDÚ)