Videos

Càpsules formatives

ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC
Eines d’acompanyament psicològic per a dones en situació de violència masclista
Català

Castellano

English

Àrab

Urdú

ACOMPANYAMENT JURÍDIC:
Eines d’acompanyament jurídic per a dones en situació de violència masclista (CATALÀ)
Català

Castellano

English

Àrab

Urdú