Recursos pel voluntariat

DocumentsAudiovisual

1. Àmbit psicologia

i Las paradojas de la mediación familiar: unir para separar Mediació i violències masclistes
i El terapeuta y sus dilemas con el secreto profesional. Cruz (2001) El secret professional
i La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género. Junta de Andalucía Estudi sobre els motius de renuncia a continuar el procediment judicial en víctimes de violències masclistes.
i Percepción de la violencia de género en la adolescencia y juventud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Violèncias masclistes i infància i joventut.
i Hacia el fin de las violencias machistas. Revista Mujeres y salud Dossier: VG en atenció primària. Violència institucional en operadors jurídics. Alteracions cognitives en víctimes de VG. VG i maternitat. Processos de recuperació. Violència Obstètrica
i Vincula’t: Materials per a treballar amb dones maltractades Intervenció terapèutica.
i Abordaje terapeutico hombres que ejercen VG Intervenció amb agressors
i La intervenció amb homes en el marc d’una resposta coordinada contra la VG Intervenció amb agressors
i Guia de autoayuda para mujeres víctimas de una agresión sexual reciente Violència sexual

2. Àmbit jurídic

Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la VG. Normativa estatal
Diferencies territorials en l’aplicació Llei 1-2004. Normativa estatal
Llei 3/2007, de 22 de Març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Normativa estatal
10 Años de la Ley integral. Balance y propuestas de reforma y actuación. Balanç de la Llei Orgànica 3/2007 d’Igualtat Efectiva entre homes i dones
Resolució 11/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’eradicació de la violènciamasclista. Normativa autonòmica.
Llei 5-2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Normativa autonòmica
Resum Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Català).  Normativa autonòmica
Resumen Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Castellà). Normativa autonòmica
Relatoria Jornada: 10 anys de la Llei 5-2008 Balanç de la Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
i Conveni del Consell d’Europa a Istambul sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i violència domèstica (2011) Normativa europea
i Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer. ONU Mujeres (2012) Normativa internacional
i Ley 4-2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito.  Normativa estatal
i Triunal Suprem: Agresiones recíprocas son consideradas delito de VG Dictament Tribunal Suprem sobre agressions recíproques a la parella
i Apunts de seguretat: Violència masclista i domèstica, polítiques i actuacions. Situació VM a Catalunya. Enquesta de VM de Catalunya. La denúncia. Model d’atenció a les víctimes dels Mossos d’Esquadra.
i La puesta en práctica de la interseccionalidad política: el caso de las políticas LGTB en Cataluña. LGTBIQ+
i La custodia compartida desde un análisis de género. Custòdia de menors i VG
i Drets de les dones adolescents davant la violència masclista en les relacions de parella o situacions anàlogues. Dones Juristes (Resum) Violèncias masclistes i adolescència
i Drets de les dones adolescents davant la violència masclista en les relacions de parella o situacions anàlogues. Dones Juristes (Informe complet) Violèncias masclistes i adolescència
i Article: Sentències pactades. El periòdico Sentències de conformitat en VM
i Víctimas sin justicia. Recortes en justicia y seguridad menos ordenes de alejamiento y más víctimas mortales. Reformes legislatives necessàries per a la protecció de víctimes de VM
i 10 medidas para la mejora de la atención jurídica a las mujeres. Atenció jurídica.
i Guía de criterios de actuación judicial frente a la VG (2013). Atenció jurídica.
i Las últimas reformas penales y las violencias machistas. Normativa estatal.
i Anàlisi jurídica de les ordres de protecció a Catalunya des d’una perspectiva de gènere. Ordres de protecció
i Inhibición a la denuncia de las víctimas de VG Denuncias
i Marc jurídic de les violències sexuals Violències sexuals
i Criterios de actuación judicial frente a la violencia de género Guia de criteris
i VSex en el estado español, marco jurídico, 2018 Violències sexuals

3. Guies i protocols

Recuperació de les dones en situació de violència masclista de parella. Ajuntament de Barcelona Serveis públics d’atenció. Model integral de fases. Alliberament i recuperació
Els recursos d’acolliment temporal per a dones sobreviscudes a situacions de violència masclista intrafamiliar. Recursos d’acolliment
Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. Institut Català de la Dona Protocol Generalitat de Catalunya
Guia jurídica sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions local Comunicació no sexista
Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista. Xarxa d’atenció
RVD-BCN Protocol de valoracio del risc de violencia contra la dona per part de la seva parella o exparella. Valoració del Risc. Ajuntament de Barcelona
Serveis Socials: La intervenció en situacions de violència masclista en l”àmbit de la parella. Guia per a professionals de Serveis Socials
Guia de recomanacions per a la detecció de violència masclista en homes. Guia recomanacions agressors
Millora del sistema per l’abordatge integral de les VM a Barcelona. Protocols municipals
Guia sindical sobre violències masclistes a la feina VM en àmbit laboral
Actitudes de la población ante la violencia de género en España. Percepció social sobre la VM
Intervenció amb adolescents VM i adolescència
Estàndars de serveis Qualitat en els serveis d’atenció
Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género VM i adolescència
Protocolos frente al acoso sexual VM en àmbit laboral
Mesures d’autoprotecció per a dones Autoprotecció
Modelo solicitud orden de protección Ordres de protecció
Programa d’intervenció integral contra la violència masclista. ICD Programa intervenció
Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en situació de violència masclista. ICD Programa intervenció
Intervenció amb infants i adolescents en situació de VM des de Serveis Socials VM i adolescència
Guia d’ajuts per a dones en situació de violència masclista. Guia ajuts
Guia de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia. Avaluació de riscos
Guía de buenas prácticas para la elaboración de informes psicológicos periciales sobre custodias y régimen de visitas. VM i custòdies
Serveis públics d’atenció a VM Xarxa d’atenció
Protocolo para la implantación de la orden de protección. Ordres de protecció
Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo. Avaluació de riscos
Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. VM en àmbit laboral
Protocol per a l’abordatge dels matrimonis forçats a la demarcació de Girona. Matrimonis forçats
Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista. VM i adolescència
Prevenció de les relacions abusives de parella. Prevenció
Protocolo VSex y LGTBI en espacios públicos de ocio. Prevenció
Guia per a professionals de cara a la revelacio de vsex en menors. VSex menors
Guia per a familiars de cara a la revelacio de vsex en menors. VSex menors

4. Formació

4.1 Formació Cicle VM

Cicle Formatiu en VM 2020 Cicle VM. Youtube
Marea Verde, Dones migrades i salut. Cicle VM
Metzineres, Consum de drogues en dones i persones de gènere dissident. Cicle VM
Diversya: Tecnologies digitals, relacions 2.0 i noves formes de violència masclista. Cicle VM
Violència masclista i Dret Penal. Ester Garcia Cicle VM
Dones migrades i món judicial. Rubén Sánchez Cicle VM
Violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables. Protocols, intervenció i seguiment (Mossos d’Esquadra). Cicle VM
Violència masclista i Dones Grans. Puyané Sabanés. Cicle VM
Unitat Municipal contra el tràfic d’éssers humans. Ajuntament de Barcelona Cicle VM
Filles i filles, víctimes directes de la violència masclista. Raúl Lizana (Material) Cicle VM
Fills i filles d’agressors, víctimes directes o indirectes? Repercussions presents i futures. Raúl Lizana (Resum) Cicle VM
Circuits, protocols i recursos en casos de violència de gènere Cicle VM
Comparativa llei estatal 1/2004 i autonòmica 5/2008 Cicle VM
Micromasclismes i Microviolències. Ruben Sánchez Cicle VM
Drets laborals, maternitat i criança. Joana Badia. (Material) Cicle VM
Drets laborals, maternitat i criança. Joana Badia. (Resum) Cicle VM
El cos de la dona. Rubén Sànchez.  Cicle VM
Autodefensa emocional. Rubén Sánchez (Resum) Cicle VM
Violència simbòlica. Rubén Sánchez. Cicle VM

4.2 Formació voluntariat

Formacio d’acollida voluntariat
Formació d’acollida
Eines legals pràctiques per a l’acompanyament del Veïnes x Veïnes. (Part I i II) Formació jurídica
Model Jutjats EstatutV Model acompanyaments a Jutjats COVID-19
Formació VxV en acompanyament en violències sexuals, AADAS.mp4 Formació acompanyament vsex
Taller acompanyament VM_ Marta Mariñas Formació acompanyament VM

4.3 Igualtat d’oportunitats a Serveis Socials

Curs Igualtat d’Oportunitats a Serveis Socials (Part I, II, III) Igualtat d’oportunitats

5. Prevenció i sensibilització

La Cenicienta que no quería comer perdices Prevenció VM
Formació per a la prevenció d’abusos sexuals entre iguals en adolescents Prevenció Violències sexuals
Recursos para educar en sexualidad Educació sexual
Kiko y la mano Prevenció abús sexual infantil
Ojos Verdes Prevenció abús sexual infantil
Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico Foment de la diversitat
Guia de coeducació per als centres educatius Coeducació
La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules Foment de la diversitat
Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere Foment de la diversitat

6. Violències Masclistes i Feminismes

Violencia contra las mujeres y el derecho no-androcéntrico Àmbit jurídic
Comportamientos, motivos y reacciones asociadas a la victimización del abuso online en el noviazgo Violències 2.0.
Claves feministas para la negociación en el amor. Lagarde Feminismes
Las nuevas teconologias como arma de control Violències 2.0.
Gènere i Diversitat funcional: una violència invisible Diversitat funcional
Debates sobre la autonomía y el consentimiento en los matrimonios forzados Matrimonis forçats
La delincuencia sexual y el papel de la víctima en el proceso penal Violencia sexual
La cólera masculina ante lo otro Violències masclistes
Crítica del pensamiento amoroso Feminismes
Estrategias para la lucha contra la mutilación genital femenina en Europa Mutilació genital femenina
Textos diversos activistes contra les guerres Dones i conflictes armats
Violencia institucional y violencia de género Violència institucional
Los nuevos delitos de stalking y sexting Noves formes de VM
L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya Violencia sexual
Marc conceptual de les violències sexuals Violencia sexual
Autodefensa feminista para mujeres Feminismes
Estudi 10 anys VM Tamaia (2018) Feminismes
VSex en el estado español (And, Mad, Cat), 2018 Violències sexuals

7. Dones i palestina

Dones, pau i seguretat: aplicació, reptes i límits a Palestina (Català) Dones i Palestina
Mujeres, paz y seguridad: aplicación, retos y límites en Palestina (Castellà) Dones i Palestina
Ocupació, conflicte i patriarcat: Impactes en les dones palestines (Català) Dones i Palestina
Ocupación, conflicto y patriarcado: Impactos en las mujeres palestinas (Castellà) Dones i Palestina
Impact of Covid-19 Crisis on the Access of Women Victims and Survivors of Violence to Justice and Security Services in Palestine Dones i Palestina
National Strategy to combat violence against women 2011-2019 Dones i Palestina
Gender justice and the law Dones i Palestina

8. Interseccionalitat

Tirar del hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencias machistas Migración y violencias
Más allá del género: resistencias de la amnesia colonial Feminismo decolonial
Interseccionalidad una herramienta para la justícia de género y la justícia económica Economía feminista
Presentación power point, Metodología interseccional Metodologia
Guía para incorporar la interseccionalidad en las polítcas locales Politiques publiques
Revisant privilegis Metodologia
La prevención de las violencias machistas desde un enfoque interseccional Metodologia