Sensibilització i incidència

La nostra tasca té com a objectiu final la transformació de la societat per deixar enrere el patriarcat, perquè les violències masclistes sorgeixen en el marc d’un sistema patriarcal, racista, classista, capacitista i LGTBIfòbic que ens travessa de diferents formes i en múltiples àmbits i que vulnera els drets humans més fonamentals aquí i arreu. Promovem relacions lliures i igualitàries entre totes les persones. Per tal d’aportar a aquesta transformació feminista de les estructures, desenvolupem multitud d’accions de sensibilització i incidència relacionades amb la nostra tasca quotidiana. Ho fem difonent sabers entre la societat civil i també reclamant a les institucions i administracions que es comprometin amb aquest canvi tan necessari.

_

Participació i incidència política: transformació feminista

A Hèlia prioritzem el treball en xarxa, així com la incidència política per la promoció del feminisme des de tots els àmbits socials. És per això que som part activa dels següents espais, des d’on defensem activament els drets de les dones:

 

 

Congrés de Salut i Gènere

Des de 2016 organitzem anualment el Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials  sanitaris conjuntament amb SEPC Clínic, la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) i la Xarxa de Dones per la Salut. Aquest congrés neix arrel de la nostra col·laboració amb les professionals de la Health Work Committees (HWC) a Palestina, que ens ajuden a promoure la perspectiva de gènere en els àmbits social i sanitari a Catalunya per facilitar la detecció i prevenció de violències masclistes.  

 

—V Congrés de Salut i Gènere

—IV Congrés de Salut i Gènere

III Congrés de Salut i Gènere

II Congrés de Salut i Gènere

I Congrés de Salut i Gènere

Cicle formatiu en violències masclistes

Amb el Cicle formatiu en violències masclistes fomentem la sensibilització i formació a professionals, voluntariat en contacte directe amb dones que estiguin patint violències masclistes i ciutadania general. Ho fem a través d’un taller mensual en matèria de violències masclistes on, a més de difondre coneixements,  teixim aliances entre serveis i entitats d’atenció a dones i aportem estratègies de cara a una millor detecció i atenció en violències masclistes.

 

—SABER-NE MÉS

_

Exposicions fotogràfiques de supervivents

Exposicions de dones supervivents de violències masclistes —dones empoderades, que han decidit trencar el silenci. Aquestes exposicions recullen, a través de la fotografia i la paraula, elements que permeten que s’expressin lliurement al món que les envolta.

—Dones supervivents

—Resistències de dones a Catalunya i Palestina

—Senyes d’identitat, retrats de dones

Accions de solidaritat amb Palestina de Catalunya

Recolzem la lluita de les dones a Palestina davant l’ocupació israeliana i el patriarcat, així com la tasca de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets del poble palestí.  

A Catalunya duem a terme accions de sensibilització i incidència que tenen com a objectiu donar a conèixer la situació de les dones palestines, les seves lluites i les seves estratègies de resistència, i els reptes amb què ens trobem les organitzacions que defensem els drets humans del poble palestí. Treballem amb les sòcies palestines i unim forces amb xarxes i d’altres entitats. Fruit d’aquest treball col·lectiu en són, per exemple, els cinefòrums amb Sodepau, les publicacions amb l’Escola de Cultura de Pau (UAB), i la pàgina web “Tasharuk: Gènere, cultura i resistències a Palestina”, entre moltes d’altres.

Tasharuk, portal web

—Cinefòrums amb Sodepau: Palestina amb ulls de dona

—Publicacions amb l’Escola de Cultura de Pau (UAB)

 

Antiracisme i lluita contra la islamofòbia de gènere

Col·laborem amb l’Institut de les Desigualtats en projectes contra la islamofòbia de gènere i per la promoció de l’antiracisme. 

— XVII Fòrum contra les violències de gènere

— XVI Fòrum contra les violències de gènere

_

Participació i incidència política: transformació feminista

A Hèlia prioritzem el treball en xarxa, així com la incidència política per la promoció del feminisme des de tots els àmbits socials. És per això que som part activa dels següents espais, des d’on defensem activament els drets de les dones: 

 

 

Congrés de Salut i Gènere

Des de 2016 organitzem anualment el Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials  sanitaris conjuntament amb SEPC Clínic, la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelonael Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) i la Xarxa de Dones per la Salut. Aquest congrés neix arrel de la nostra col·laboració amb les professionals de la Health Work Committees (HWC) Palestina, que ens ajuden a promoure la perspectiva de gènere en els àmbits social i sanitari a Catalunya per facilitar la detecció i prevenció de violències masclistes.  

—V Congrés de Salut i Gènere

—IV Congrés de Salut i Gènere

III Congrés de Salut i Gènere

II Congrés de Salut i Gènere

I Congrés de Salut i Gènere

Cicle formatiu en violències masclistes

Amb el Cicle formatiu en violències masclistes fomentem la sensibilització i formació a professionalsvoluntariat en contacte directe amb dones que estiguin patint violències masclistes i ciutadania generalHo fem a través d’un taller mensual en matèria de violències masclistes on, a més de difondre coneixements,  teixim aliances entre serveis i entitats d’atenció a dones i aportem estratègies de cara a una millor detecció i atenció en violències masclistes. 

—SABER-NE MÉS

Exposicions fotogràfiques de supervivents

Exposicions de dones supervivents de violències masclistes, dones empoderades que han decidit trencar el silenci. Aquestes exposicions recullen a través de la fotografia i la paraula, elements que permeten que s’expressin lliurement al món que les envolta. 

—Dones supervivents

—Resistències de dones a Catalunya i Palestina

—Senyes d’identitat, retrats de dones

—Mirades de dona

Documental "La luz invisible"

Documental que presenta l’història de tres dones supervivents de violències masclistes vinculades a l’associació Hèlia, amb la col•laboració de CLICme i realitzat per Otoxo Productions.

—Saber-ne més

Accions de solidaritat amb Palestina de Catalunya

Recolzem la lluita de les dones a Palestina davant l’ocupació israeliana i el patriarcat, així com la tasca de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets del poble palestí.  

A Catalunya duem a terme accions de sensibilització i incidència que tenen com a objectiu donar a conèixer la situació de les dones palestines, les seves lluites i les seves estratègies de resistència, i els reptes amb els què ens trobem les organitzacions que defensem els drets humans del poble palestí. Treballem amb les sòcies palestines i unim forces amb xarxes i d’altres entitats. Fruit d’aquest treball col·lectiu en són, per exemple, els cinefòrums amb Sodepau, les publicacions amb l’Escola de Cultura de Pau (UAB), i la pàgina web Tasharuk. Gènere, cultura i resistències a Palestina, entre moltes d’altres. 

Tasharuk, portal web

—Cinefòrums amb Sodepau: Palestina amb ulls de dona

—Publicacions amb l’Escola de Cultura de Pau (UAB)

 

 

Antirracisme i lluita contra la islamofòbia de Gènere

Col·laborem amb l’Institut de les Desigualtats en projectes contra la islamofòbia de gènere i per la promoció de lantirracisme.  

— XVII Fòrum contra les violències de gènere

— XVI Fòrum contra les violències de gènere

Projectes

VI Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris

VII Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris

Exposició “Resistències de dones a Catalunya i Palestina”

Exposició “Senyes d’identitat. Retrats de dones”

Exposició “Dones supervivents”

Cicle formatiu en violències masclistes

Portal web Tasharuk

Cinefòrums amb Sodepau

V Congrés per a l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris

Enxarxa’t

XVII Fòrum contra les violències de gènere

IV Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2020)

III Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2019)

II Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2018)

I Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris (2017)

XVI Fòrum contra les violències de gènere

Foment de la coeducació per la prevenció de les violències masclistes

AMPAtitza

Appodera’t Barcelona

Empoderament de les dones víctimes del conflicte armat a la regió de Magdalena Medio, Colòmbia (2011)

Trenquem els mites

Projectes