Sensibilització i incidència

La nostra tasca té com a objectiu final la transformació de la societat per deixar enrere el patriarcat, perquè les violències masclistes sorgeixen en el marc d’un sistema patriarcal, racista, classista, capacitista i LGTBIfòbic que ens travessa de diferents formes i en múltiples àmbits i que vulnera els drets humans més fonamentals aquí i arreu. Promovem relacions lliures i igualitàries entre totes les persones. Per tal d’aportar a aquesta transformació feminista de les estructures, desenvolupem multitud d’accions de sensibilització i incidència relacionades amb la nostra tasca quotidiana. Ho fem difonent sabers entre la societat civil i també reclamant a les institucions i administracions que es comprometin amb aquest canvi tan necessari.

_

Participació i incidència política: transformació feminista

A Hèlia prioritzem el treball en xarxa, així com la incidència política per la promoció del feminisme des de tots els àmbits socials. És per això que som part activa dels següents espais, des d’on defensem activament els drets de les dones:

 

 

Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris

Des de 2016 organitzem anualment el Congrés per l’erradicació de les violències masclistes des dels serveis socials  sanitaris. Aquest congrés neix arrel de la nostra col·laboració amb les professionals de la Health Work Committees (HWC) a Palestina, que ens ajuden a promoure la perspectiva de gènere en els àmbits social i sanitari a Catalunya per facilitar la detecció i prevenció de violències masclistes.  El congrés és fruit del treball col·lectiu amb desenes d’organitzacions que treballen per l’erradicació de les violències masclistes.  

 

—VII Congrés de Salut i Gènere

—VI Congrés de Salut i Gènere 

—V Congrés de Salut i Gènere

—IV Congrés de Salut i Gènere

III Congrés de Salut i Gènere

II Congrés de Salut i Gènere

I Congrés de Salut i Gènere

Cicle formatiu en violències masclistes

El Cicle Formatiu en Violències Masclistes pretén fomentar la sensibilització i formació a professionals, ciutadania i voluntariat en contacte directe amb dones que estan patint violències masclistes, per tal de millorar-ne la detecció i atenció. 

Compartim aquest cicle amb activistes feministes, especialitzades en violències masclistes i defensores dels drets de les dones. Pretenem així millorar l’èxit formatiu des d’un punt de vista social, cultural i inclusiu, potenciant el treball en xarxa i els espais lliures on teixir aliances. D’aquesta forma fomentem una oferta especialitzada de base comunitària, accessible, com un dret reconegut per a professionals i per a tota la ciutadania. 

 

—SABER-NE MÉS

_

Exposicions fotogràfiques

Exposicions de dones supervivents de violències masclistes —dones empoderades, que han decidit trencar el silenci. Aquestes exposicions recullen, a través de la fotografia i la paraula, elements que permeten que s’expressin lliurement al món que les envolta.

—Dones supervivents

—Resistències de dones a Catalunya i Palestina

—Senyes d’identitat, retrats de dones

Accions de solidaritat amb Palestina de Catalunya

Recolzem la lluita de les dones a Palestina davant l’ocupació israeliana i el patriarcat, així com la tasca de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets del poble palestí.  

A Catalunya duem a terme accions de sensibilització i incidència que tenen com a objectiu donar a conèixer la situació de les dones palestines, les seves lluites i les seves estratègies de resistència, i els reptes amb què ens trobem les organitzacions que defensem els drets humans del poble palestí. Treballem amb les sòcies palestines i unim forces amb xarxes i d’altres entitats. Fruit d’aquest treball col·lectiu en són, per exemple, els cinefòrums amb Sodepau, les publicacions amb l’Escola de Cultura de Pau (UAB), i la pàgina web “Tasharuk: Gènere, cultura i resistències a Palestina”, entre moltes d’altres.

Tasharuk, portal web

—Cinefòrums amb Sodepau: Palestina amb ulls de dona

—Publicacions amb l’Escola de Cultura de Pau (UAB)