Solidaritat feminista a Palestina

El patriarcat és un sistema d’opressió global amb diferents expressions a cada regió, i a Palestina es veu reforçat per l’ocupació israeliana. Les supervivents de violències masclistes estan entre els sectors més vulnerabilitzats de la població.

Des d’Hèlia col·laborem amb organitzacions palestines que potencien l’autonomia i l’empoderament de les dones des d’un punt de vista integral, i que tenen com a objectiu construir una societat on totes les persones visquin una vida digna lliure de violències. Les nostres sòcies palestines són Health Work Committees (HWC), Women’s Studies Centre (WSC) i Family Defense Society (FDS).

A través dels projectes de cooperació internacional contribuïm a millorar les condicions de vida de les dones palestines exposades a les violències masclistes, i generem espais d’intercanvi d’idees i bones pràctiques per fer front juntes a les violències masclistes que travessen les nostres vides a Palestina i a Catalunya.

Donem suport a les nostres sòcies palestines en un context creixent de criminalització i deslegitimació, per part de l’estat d’Israel, de les organitzacions que treballem en la defensa dels drets humans de la població palestina.​

 

 

Les nostres dues línies de treball són: 

_

Salut i gènere

A Palestina treballem en la línia de salut i gènere de la ma de Health Work Committees (HWC), organització líder a Cisjordània en l’àmbit de l’atenció a la salut. Ens centrem en dos àmbits principals: la salut sexual i reproductiva i les malalties cròniques no transmissibles.

El primer projecte conjunt entre Hèlia i HWC el vam començar el 2015 i es va centrar en garantir la salut sexual i reproductiva de les dones palestines i en la sensibilització de la població local en matèria de salut i gènere. Des d’aleshores hem reforçat aquesta intervenció contribuint a l’establiment dels centres Ishraqa a Qalqiliya, Hebron i Tubas. En aquests centres, la HWC ofereix serveis especialitzats per a dones i nenes a través d’equips multidisciplinars (mèdics, psicosocials, i legals) formats únicament per dones.

Paral·lelament, Hèlia i HWC també treballem en l’atenció a la població amb malalties cròniques no transmissibles, i en la prevenció d’aquestes a nivell comunitari. A través d’aquesta intervenció garantim una atenció mèdica amb perspectiva de gènere en l’àmbit de les malalties cròniques, especialment aquelles amb més prevalença entre les dones i nenes palestines.

Empoderament econòmic i transversalització de gènere

A Palestina treballem en la línia d’empoderament econòmic de les dones i transversalització de gènere de la mà de la Women’s Studies Centre (WSC) i la Family Defense Society (FDS), dues organitzacions feministes referents en la lluita pels drets de les dones. Les tres entitats treballem conjuntament en dos àmbits principals: la inserció professional de dones vulnerabilitzades, i l’acompanyament de les autoritats locals en la transversalització del gènere en les seves estructures institucionals i polítiques.

El primer projecte entre Hèlia i la FDS el vam iniciar el 2014 i uns anys més tard, el 2018, vam començar a treballar amb la WSC. Les tres entitats (Hèlia, WSC i FDS) hem treballat juntes en dos projectes on potenciem l’atenció integral a dones supervivents de violències masclistes en els àmbits formatiu, laboral, psicosocial i legal.

Amb els projectes amb la FDS hem donat suport a la seva casa d’acollida de dones supervivents de violències masclistes, una de les tres que operen a Cisjordània, i l’única a la zona nord. Amb la FDS també hem facilitat la formació i inserció professional de dones supervivents de violències masclistes sense estudis superiors.

A través dels projectes amb la WSC, d’altra banda, hem facilitat la inserció professional al mercat de treball local de dones amb estudis universitaris, i des del 2020 estem acompanyant l’Ajuntament de Nablus en un procés intern d’auditoria de gènere.

Projectes

Exposició “Resistències de dones a Catalunya i Palestina”

Portal web Tasharuk

Cinefòrums amb Sodepau

Protecció integral des de la perspectiva de gènere de les dones exposades a violències múltiples

Apoderament econòmic de les dones supervivents de violències masclistes

Protecció i salut integral per a la població d’Hebron H2 amb especial atenció a la interseccionalitat entre diversitat funcional i violència de gènere

Millora de la capacitat de resiliència de les comunitats de la governació de Nablus mitjançant l’empoderament de les dones i la transversalització de gènere

Transversalització de gènere i empoderament econòmic a Nablus

Intervencions finalitzades de salut i gènere a Palestina

Intervencions finalitzades d’empoderament econòmic i transversalització de gènere a Palestina

Teràpies Alternatives per l’empoderament (Cisjordània)

Drets Humans, Palestina, acció! (2011)

Dones mediterrànies contra la violència de gènere (2010)

Projectes