Xarxa feminista de voluntariat i suport mutu

Impulsem una xarxa feminista de voluntariat anomenada Veïnes x Veïnes que es basa en promocionar xarxes de suport mutu per fer front a tota forma d’expressió del sistema patriarcal. Entenem les violències masclistes des d’una lògica feminista, on dones i identitats dissidents ens trobem sotmeses a tot tipus de discriminacions i violències. Cerquem combatre-les a través de resistències de xarxes veïnals i comunitàries.

Veïnes per Veïnes

Les voluntàries de l’entitat realitzen un acompanyament emocional i presencial a dones supervivents de violències masclistes que busquen suport en el seu procés de recuperació de la violència patida. Aquest acompanyament es du a terme des de la promoció de relacions igualitàries, des del respecte a la diversitat i amb perspectiva interseccional.

Les voluntàries, a partir d’una formació i un seguiment adient per part de les professionals, fan acompanyaments durant els processos pels quals passen les dones supervivents de violències masclistes per fomentar el seu empoderament: acompanyant-les als jutjats, a visites amb advocats o advocades, a visites mèdiques, a fer tràmits administratius, a serveis socials, en tot el camí, sovint difícil, que han de seguir per reparar el dany rebut.  ​

 

 

“Sin duda, repetiría mil veces más la experiencia. Poder ofrecer a las mujeres ese acompañamiento afectivo e íntimo teniendo en cuenta que se encuentran en un estado de intenso y constante dolor y gran soledad, pasando por diferentes instituciones (muchas veces agresivas) incluso sin entender el idioma o los trámites que tiene que realizar, te recuerda la importancia de crear redes comunitarias y de ir más allá de lo formal. Es necesario estar cerca de la realidad de las mujeres que sufren violencia para entender su sufrimiento y poder apoyarlas de ‘’tú a tú’’, sin el paternalismo, indiferencia e incluso revictimización que pueden vivir en las diferentes instituciones por las que pasan. Creo que este voluntariado es una oportunidad increíble de recordarles a las mujeres que tienen su propia identidad y que no están solas”.

 

Laura

Voluntària

Teixint xarxes feministes arreu del territori

Des de l’Associació Hèlia estem desplegant i consolidant una xarxa de suport entre dones, formada per veïnes voluntàries d’arreu del territori, formades i capacitades en la lluita vers la violència masclista, que a través del treball en xarxa amb entitats, institucions i organitzacions, ofereixen un acompanyament social i comunitari en el procés de recuperació de dones supervivents de violència masclista. 

Desenvolupem aquesta iniciativa per acompanyar entitats i col·lectius d’altres barris, pobles i ciutats que vulguin replicar aquesta experiència en els seus territoris, assessorant i compartint la nostra metodologia de treball per al desplegament de la seva xarxa de suport entre veïnes a partir de les seves bases socials i de la seva realitat específica.

Així doncs, impulsem aquest model d’acompanyament feminista de manera que s’estengui, s’adapti i s’autogestioni a cada context amb l’objectiu de sensibilitzar i alhora acompanyar les seves veïnes en situació de violències masclistes en el seu procés de recuperació des d’una vessant d’empoderament comunitari.

Combinats

Tarragona

Medusa

Figueres

La Sagrera es mou

La Sagrera (Bcn)

Salutem

La Salut (Bcn)

   

Dae – Dones amb Empenta

Igualada

 

Brotes cures cooperatives

L’Hospitalet del Llobregat

(en procés de creació)

Grup de dones canción sin miedo

Sant Cugat del Vallès

(en procés de creació)

 

Projectes

Veïnes per Veïnes

En curs

Teixint xarxes feministes arreu del territori

En curs